وبلاگ تخصصی كلاس ششم فرزانه خرمی راد رشته تحصیلی: دبیری ریاضی http://aghaghiaclass.mihanblog.com 2018-01-21T21:21:20+01:00 text/html 2018-01-16T20:36:08+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد بهترین ارائه ها از تحقیق شمس تبریزی . . . http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1230 <font face="Mihan-IransansBold">هویت یا کیستی مجموعه ویژگیهاییست که موجودی را قابل شناخت و‌ یا تعریف میکند. در «هویت شخصی» پرسش اصلی این است که چه چیز باعث میشود شخص در طول زمان هویتی یکسان و قابل شناخت داشته باشد، چرا که انسانها چه از لحاظ فیزیکی و‌چه از لحاظ روانی - ذهنی مدام در حال تغییر هستند ولی آن خمیره و‌ گوهر اصلی انسان که به او هویتی مستقل و قابل تشخیص میدهد چیست؟<br><br>بسیاری از افراد هویت خود را در گروه و‌جامعه ای که زیست میکنند تعریف میکنند(شغل و موقعیت اجتماعی، نحوه و مکان زندگی). بطور مثال من «دکتر» هستم. من «وزیر» هستم. دقیقا مانند این امر که شخص در زمین فوتبال بنا به نحوه فوتبال بازی کردن توسط تماشاچیان هویتش قوام میبخشد و‌ یا به تعبیر <font color="#000099">بودریار </font><font color="#FF0000">انسان مصرف گرای مدرن خود را مطابق آنچه میخرد تعریف میکند. </font><br><br>نگاهی عمیقتر به این چیستی این هویتها ما را با تقلیلگرایی هویت مواجه میکند، بدین معنا که انسان مدرن خمیره اصلی هویت را به امور و هویتهای فوق فرو میکاهد. نگرش ژرف اندیش <font color="#000099">نیچه</font> به هویت آنرا مستقل از افراد و‌ فرهنگ بررسی میکند . <font color="#009900">انسان شناسی نیچه به دنبال کشف هویتی حقیقی از انسان است .</font> <br><br>اما درفرهنگ‌سنتی ما، عرفا هویت خویش را در رابطه با <font color="#FF0000">عشق</font> تعریف میکنند. نوعی تعامل و حرکت&nbsp; حبی از عاشق به معشوق و در این حرکت است که هویت خود را آشکار میکنند.<br><font color="#000099">مولانا</font> میگوید:<font color="#CC33CC"> « بی عشق وجود خوب و‌ موزون نشود»</font>. یعنی وجود را امری در راستای عشق میداند که بدون آن وجود آدمی موزون و متناسب و‌ هماهنگ با هستی نمیشود و‌یا در جای دگر در دیالوگی با عشق میگوید:<font color="#CC33CC">«گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم ، گفت ان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو»</font>. یعنی بنیادی ترین وجود در این هستی خود وجود عشق است <font color="#FF0000">که تمامی موجودات قائم به وجودش هستند.</font><br><br>و‌ یا <font color="#000099">سعدی</font> در بیت زیرین:<br>هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من در میان جمع و دلم جای دیگر است<br><br>وجودی که اگر چه مینمایاند که حضور دارد، اما غایب است و بودنش در جمع ، وی را تعریف نمیکند، بل آن حرکت حبی درونش است که به غیبت وجودش حضور میبخشد.<br><br>سعدی در بیتی میگوید :<br>این همه نقش عجب بر در ودیوار وجود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر که فکرت نکندنقش بود بر دیوار<br><br>این بیت سعدی به زیبایی هر چه تمام تر به این نکته اشاره میکند که اگر به شگفتی و اعجاب «وجود» تفکر نکنیم&nbsp; نهایتا با آن تقلیل هویت که در بالا ذکر شد مواجه میشویم و <font color="#FF0000">خود نقشی میشویم در کنار نقوش دیگر هستی و ناتوان از کشف گوهر وجود.<br><br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#33CC00">&nbsp;بهترین تحقیق ها و ارائه ها </font><br></div><div align="center"><font color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">« سونیا شانه چیان »</font><font color="#000099"><br></font><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1376423582.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><img src="http://uupload.ir/files/hjz_img_20180116_100442_(copy).jpg" alt="" width="518" vspace="0" hspace="0" height="289" border="0" align="bottom"><br><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">« هلیا بردبار »</font><font color="#000099"><br></font><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1376423582.gif" alt="نایت اسکین" border="0"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><img src="http://uupload.ir/files/6xnp_img_20180116_093453_(copy).jpg" alt="" width="518" vspace="0" hspace="0" height="289" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">« محیا جیرودی »</font><br><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1376423582.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wnlo_img_20180116_102435_(copy).jpg" alt="" width="526" vspace="0" hspace="0" height="295" border="0" align="bottom"></div><br><div align="center"><font color="#CC0000"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1376423582.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold">ضمن تشکر از یکایک دانش آموزان عزیزم و همراهی اولیاء گرانقدر</font></font></font></div> text/html 2018-01-14T17:09:40+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تسلیت http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1229 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/18/1396101811572190212989364.jpg" alt="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/18/1396101811572190212989364.jpg" width="451" height="314"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اندوه عمیقیست که آدم ها بر پهنه ی <font color="#3333FF">آب</font> از شعله های وحشی <font color="#FF0000">آتش</font> سوخته اند . . .<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1">این روزها چه آسان می میریم!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">با آرزوی صبر برای خانواده های داغدار، درگذشت سی و دو تن از دریادلان عزیزمان در نفتکش سانچی را تسلیت عرض می کنم.<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font> text/html 2018-01-13T16:40:34+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد ریاضیات روی گنبد کبود http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/832 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"> هنرمندان مسلمان در قرون وسطی راهی برای ساخت موزاییک‌های پازل مانند پیداکرده بودند که در نهایت به ابداع الگوهای تازه‌ای در پوشش سطح منجر شده؛ الگوهایی که ریاضیدانان تقریباً ۵۰۰ سال بعد آنها را کشف کردند. به گفته محققان، کاشیکاری بعضی از ساختمان‌های&nbsp; متعلق به قرن پانزدهم در ایران، <font color="#000099">از الگوهایی پیروی می‌کند که با وجود متقارن بودن، از تکرار منظم یک طرح خاص به وجود نمی‌آید و به آن <font color="#FF0000">«کوازی کریستال»</font> گفته می‌شود.<br></font><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="http://s1.picofile.com/file/7311595264/2.jpg" alt="www.riaizsara.ir ریاضی سرا" align="bottom" width="338" hspace="0" height="256" border="0"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">پیش از این تصور می‌شد کاشیکاری‌های ظریف و رنگارنگ بناهای اسلامی را معماران با ابزارهای ساده هندسی طراحی می‌کرده‌اند. یعنی سطحی را که باید پوشانده می‌شد با فاصله گذاری‌های منظم و به کمک خط کش و پرگار به قطعه‌های مشخص تقسیم می‌کردند و به این ترتیب الگویی پدید می‌آمد که با تکرارش می‌شد سطح را پوشاند و این همان وضعیتی است که در بلورهای منظم جامدات هم دیده می‌شود.<br><br>در واقع، پیچیدگی این طرح‌ها دست‌کم گرفته شده‌ بود تا زمانی که <font color="#FF0000">امیل ماکویکی<font color="#000099"> استاد دانشگاه کپنهاگ</font></font> در طرح‌های دیواره بیرونی گنبد کبود مراغه، چیز جدیدی دید. چیزی که به نظر او پیچیده‌تر از بلورهای منظم تکراری می‌آمد و بیشتر <font color="#3333FF">شبیه الگوی چینش اتم‌ها در برخی از آلیاژهای فلزی بود.</font> گنبد کبود مراغه&nbsp; سال ۱۱۹۷ میلادی ساخته شده است و وقتی ماکویکی در دهه ۹۰ به آن نگاه می‌کرد ۸۰۰ سال از عمرش می‌گذشت.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img alt="ریاضیات روی گنبد کبود" src="http://img1.tebyan.net/big/1389/09/20101219180951808_2.jpg" align="absmiddle" width="348" height="274"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>کاشیکارهای دوره اسلامی، باید بازهم برای کشف پیچیدگی آثارشان، صبر می‌کردند. تا همین سال پیش که <font color="#FF0000">پیتر جی لو</font> <font color="#000099">دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد</font> برای ارائه یک سخنرانی به ترکمنستان دعوت شد و بعد وقتی به عنوان یک توریست داشت مساجد اسلامی متعلق به قرن شانزدهم میلادی در ازبکستان را می‌دید&nbsp; شباهت نوعی بعضی از کاشیکاری‌ها به الگوی پنروز توجهش را جلب کرد.<br><br><font color="#FF0000">راجر پنروز، <font color="#000099">ریاضیدان و کیهان‌شناس معروف،</font></font><font color="#000099"> </font>اولین کسی بود که در ۱۹۷۳، الگوریتمی برای پوشاندن یک سطح با دو قطعه لوزی شکل پیشنهاد کرد. الگوریتمی که صفحه را بدون تکرار هیچ الگوی خاصی به طور کامل می‌پوشاند و به نام خود او&nbsp; کاشیکاری پنروز نامیده می‌شود.<br><br>نتیجه پژوهش «لو» اما نشان می‌دهد که کاشیکارهای اصفهان ظاهرا&nbsp; ۵۲۰ سال قبل، با شکل پیچیده‌تری از این الگوریتم آشنایی داشته‌اند.<br><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img alt="ریاضیات روی گنبد کبود" src="http://img1.tebyan.net/big/1389/09/20101219180951855_3.jpg" align="absmiddle" width="364" height="244"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br><br>امامزاده درب امام را بعید است کسی به جز اصفهانی‌های قدیمی بشناسد. بقعه‌ای در شرق خیابان چارباغ پایین در قبرستان قدیمی جمیلان (سنبلستان) شامل دو گنبد بزرگ و کوچک،&nbsp; یک سر در کاشیکاری و سه صحن که ساختش به سال ۱۴۵۳ میلادی و زمان حکومت جهانشاه قراقویونلو برمی‌گردد.<br>پیتر لو، نمونه کامل چیزی را که در ازبکستان فکر می‌کرد دیده است و بعد در ساختمان‌های عراق و ایران و ترکیه و افغانستان دنبالش گشت، در کاشی‌های سردر این بنا پیدا کرد.<br><font color="#3333FF"><font color="#000099">معمار اصفهانی توانسته‌ است صفحه را</font> <font color="#FF0000">با استفاده از ۵ ضلعی، مثلث و ستاره‌های ۱۰ پر به صورتی بپوشاند که در عین تقارن، تکرار نمی‌شود. </font><font color="#000099">تحول و رشد پیچیدگی هندسی را با نگاه کردن به کاشیکاری‌های اسلامی می‌توان دید.</font></font><br><br>آنها با طرح‌های ساده و تکرارپذیر شروع کردند و در نهایت به اینها رسیدند. واقعاً تکان دهنده است. آنها کاشی‌هایی ساخته‌اند که ریاضیات پیچیده‌اش تا همین ۳۰-۲۰ سال شناخته شده نبود.<br><br>اینها حرفهای<font color="#FF0000"> «پیترلو» </font>است که بعد از انتشار مقاله‌اش در مجله ساینس، به خبرگزاری‌ها رسید. لو در بررسی طرح، خطاهایی هم دیده‌است اما با توجه به اینکه در این نوع کاشیکاری، اشتباهات&nbsp; به سرعت رشد می‌کنند و به صورت بی‌نظمی‌های واضح درمی‌آیند معتقد است که این خطاها در حین ساخت یا تعمیر به وجود آمده‌اند.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img alt="ریاضیات روی گنبد کبود" src="http://img1.tebyan.net/big/1389/09/20101219180951902_4.jpg" align="absmiddle" width="373" height="278"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br><br>کوازی کریستال‌ها (بلورهایی با نظم تکرارناشونده که برای اولین بار در&nbsp; سال۱۹۸۴ در طبیعت مشاهده شدند) در بلندبرد تقارن‌های ۵، ۱۰ و ۱۲ گانه پیدا می‌کنند.<br>یعنی<font color="#FF0000"> کل طرح با چرخشی به اندازه یک پنجم، یک دهم یا یک دوازدهم دایره حول نقاط خاص، روی خودش می‌افتد. </font><font color="#000099">از نظر هندسی، پوشاندن کامل یک سطح با ۵، ۱۰ یا ۱۲ ضلعی منتظم ممکن نیست و همین ویژگی، کوازی کریستال‌ها را از الگوهای ساده هندسه سطح متمایز می‌کند. </font>اما هنرمندان دوره اسلامی چقدر از پیچیدگی چیزی که خلق می‌کردند آگاه بودند؟ پیتر لو می‌گوید: به نظرم این اتفاقی یا سهوی نیست. <font color="#009900">آنها از نظم ساده خسته شده بودند و می‌خواستند الگوهایشان را بدون تکرار جلو ببرند.</font><font color="#FF0000"> هرچند که احتمالاً از ویژگی‌های ریاضی و نتایج الگوریتمی که از آن استفاده می‌کردند آگاه نبودند، <font color="#000099">اما کارشان به آفرینش چیزی منجر شد که ما امروز به اسم کوازی کریستال‌ها می‌شناسیم.<br></font></font><br> </font> text/html 2018-01-13T15:40:40+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد سخنی با اولیاء عزیز http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1063 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="http://uupload.ir/files/yopi_img_20180109_183900_723_(copy).jpg" alt="" align="bottom" width="335" vspace="0" hspace="0" height="251" border="0"><br><font color="#CC33CC"><br></font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#CC33CC">بیا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم؛</font><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«از ملکوت چراهای کودکانه به قعر ظلمانی بایدهای بزرگسالی تبعیدمان کرده‌اید <font color="#FF0000">بی‌آنکه بدانیم چرا؟</font>» &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; <font color="#009900">«حسین پناهی»<br><br></font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">واقعا فرق می‌کند؛ نگاه لبالب از شگفتی و حیرت و شادابی کودکان کجا و چشمان فرتوت و فرسوده‌ و بی‌فروغ بزرگسالان کجا؟ کودکان و بزرگسالان در<font color="#000099"> دو جهان متمایز و متفاوت </font>زندگی می‌کنند. <br>جهان یکی،<font color="#009900"> جهان چراهای با طراوت و چابک است</font> و جهان دیگری، <font color="#FF6600">جهان پاسخ‌های تحمیلی و بایدهای القایی رنگ ‌و ‌رو رفته و نخ‌نما!</font><br>یکی بازیگوشانه آجرهای خانه را می‌شمارد و مست از شادی‌های بی‌سبب، زندگی را مثل سیبی تُرد، با پوست، گاز می‌زند و دیگری تلخکام از تجربه‌ی هر روزه‌ی ملالت، کتاب روزها را که عاری از تصاویر جذاب و نقش‌های چشم‌نواز است ورق می‌زند. ملول از: «گم شدن گاه به گاه خیالی دور، که مردم به آن شادمانی بی‌سبب می‌گویند.»<br><br>یکی در<font color="#FF0000"> آغاز جاده‌های پُر رمز و راز زندگی</font> است که از اشتیاق قدم نهادن در آن و از سرِ گذراندن تجربه‌های نو و تماشای مناظر غافلگیرکننده‌، سرخوش و شنگول است و دیگری چون مسافری پای آبله از سفرهای دور و دراز، با تنی خسته و روحی نزار، به جاده‌های بی‌سرانجامی فراپشت نهاده، خیره گشته است.<br>یکی سبدی در دست گرفته به سراغ باغ‌های پُرمیوه می‌خرامد، از درخت‌های مهربان بالا می‌رود و آویزان از شاخه‌های سخاوتمند هر درخت، زندگی را در جذبه‌ی چیدن میوه‌های آب‌دار و تازه معنا می‌کند که «زندگی جذبه‌ی دستی است که می‌چیند.» و دیگری در خواب بی‌میوه‌ی باغ‌های خزان‌دیده‌ی اعصار، چشم از زندگی می‌بندد. <br><br>حسین پناهی می‌گفت: <font color="#3333FF">«کودکان را دوست دارم، ولی از آینه می‌ترسم»</font>. کودکان، آینه‌اند. آینه‌ای زلال و بی‌غبار که دریابیم خیلی چیزها را از دست داده‌ایم. چیزهایی که قیمت نداشتند و نباید با هیچ چیز تاخت‌شان می‌زدیم.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«بیا بی‌خبر به خواب هفت‌سالگی برگردیم،</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">غصه‌هامان گوشه‌ی گنجه‌ی بی‌کلید،</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">مشقهامان نوشته،</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">تقویم تمامِ مدارس در باد،</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">و عید . . . یعنی همیشه همین فردا!»<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1">«سید علی صالحی»</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br> </font> text/html 2018-01-09T16:47:00+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد بازدید از منزل پروفسور سمیعی و حمام قدیمی ساغریسازان http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1227 <font size="1" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">دنیای خوب نیازمند به <font color="#009900">علم</font>، <font color="#FF6600">مهربانی</font> و <font color="#FF0000">شجاعت </font>بوده و نیازی به حسرت گذشته و به زنجیر کشیدن هوش و استعداد ندارد، دنیا محتاج <font color="#CC33CC">امید به آینده</font> است.</font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">«برتراند راسل»</font></div><div align="center"> <font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br> <img src="http://uupload.ir/files/qflx_img_20180109_114830_(copy).jpg" alt="" width="484" vspace="0" hspace="0" height="277" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354028694.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/kybv_img_20180109_121023_(copy).jpg" alt="" width="485" vspace="0" hspace="0" height="275" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354028694.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/x06b_img_20180109_114929_(copy).jpg" alt="" width="490" vspace="0" hspace="0" height="272" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354028694.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/zm0b_img_20180109_121117_(copy).jpg" alt="" width="488" vspace="0" hspace="0" height="274" border="0" align="bottom"></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2018-01-09T16:31:45+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد سیماى دو زن در دو فرهنگ متفاوت در دو اثر سترگ ادب فارسى از نظامى گنجوى http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1144 <div align="center"><img src="http://www.aftabir.com/articles/religion/philosophy/images/5f9487c71370e232d2fbf43a2ca914fe.jpg" alt="http://www.aftabir.com/articles/religion/philosophy/images/5f9487c71370e232d2fbf43a2ca914fe.jpg" width="164" height="204"></div><div align="center"><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">منظومه‌ی <font color="#FF0000">«خسرو و شیرین»</font> داستان عاشقانه‌ای است در ایران باستان و یادی است از معشوقه‌ٔ در جوانی از کف رفته‌ٔ <font color="#009900">نظامی</font> به نام «آفاق». به نحوی که در این هشتصد سال کسی نتوانسته مانندش را بسراید و <font color="#FF0000">«لیلی و مجنون»</font> داستان دلدادگی دو جوان است در دیار عرب.<br><br>نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل داستان تصرفی نکرده است. <br><font color="#3333FF">نظامی نا‌خودآگاه در «لیلی و مجنون» به ترسیم چهره‌ٔ زن در دیار عرب</font> و <font color="#FF6600">در «خسرو و شیرین» به نمایاندن چهره زن در ایران باستان پرداخته است.</font><br>لیلی، پرورده‌ٔ جامعه‌ای است که دلبستگی را مقدمه‌ٔ انحرافی می‌پندارد که نتیجه‌اش سقوط حتمی در جهنم وحشت‌انگیز فحشاست. در این سرزمین پاکی و تقوا، بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقه‌ای رد و بدل کنند.<br>اما در دیار شیرین، منعی بر مصاحبت و معاشرت بی‌آلایش مرد و زن نیست و عجبا که در عین آزادی معاشرت، شخصیت دختران، پاسدار عفاف ایشان است.<br>دختری سرشناس، یکه و تنها، بر پشت اسب می‌نشیند و از ناف ارمنستان تا قلب تیسفون می‌تازد و کسی متعرض او نمی‌شود.<br>اما وضع لیلی چنین نیست و جرایمش بسیار! نخست این که زن به دنیا آمده و از هر اختیار و انتخابی محروم! گناه دیگرش زیبایی‌ست! در نظام قبیله‌ای، مرگ و زندگی او در قبضه‌ی استبداد مردان است. پدر لیلی مرد مقتدری است که چون از تعلق خاطر قیس (مجنون) و دخترش با خبر می‌شود، در حصار خانه زندانی‌اش می‌کند و زندانبانش‌، زن فلک‌زده‌ای است به نام مادر که به فرمان شفاعت‌ناپذیر شوهر مجبور است رابطه‌ی دخترش را با جهان خارج قطع کند.<br><br>اما فضای داستان «خسرو و شیرین» متفاوت است. دنیای شیرین، دنیای بی‌پروایی‌هاست. شیرین، دست‌پرورده‌ٔ زنی است که به گفته‌ی نظامی: <font color="#000099">«ز مردان بیشتر دارد سترگی». </font>شیرین، دختر ورزشکار، نشاط‌طلب و طبیعت‌دوستی است که بر اسبی زمانه‌گرد برمی‌نشیند و با جماعتی از دختران هم‌سن و سال خود که: «ز برقع نیستشان بر روی بندی» و هر یک با فنون سوارکاری و دفاع از خویش آشنایی دارند، به چوگان بازی می‌رود.<br>دختری که در چنین محیطی بالیده در مورد طبیعی‌ترین حق مشروع خویش، یعنی انتخاب شوهر، گرفتار هیچ مانعی نیست.<br>شیرین در کنار عاشق خود خسرو، اسب می‌تازد، به گردش و تفریح می‌پردازد، مذاکره می‌کند، شرط و شروط می‌گذارد و امتیاز می‌گیرد <font color="#009900">و در همه‌حال پاکدامنی خود را پاس می‌دارد.</font><br>و آن طرف زندگی سراسر تسلیم لیلی است. خالی از هر تلاشی . . . از مکتب خانه‌اش باز می‌گیرند و در خانه&nbsp; زندانی‌اش می‌کنند و به شوهر نادیده‌ی نامطبوعی می‌دهندش، بی‌آنکه اعتراضی بکند.<br></font><div align="center"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma,sans-serif;"></span><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">ما قـُــوّت پرواز نــداریم ! وگــــرنه</font></p><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">عمریست که صیاد شکسته ست قفس را</font></p><p class=" " dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">«رفیع مشهدی»<br></font></p></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">‏<br><br></font> text/html 2018-01-07T16:12:11+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد چرا ما باید بنویسیم؟ http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1224 <div align="center"><img src="http://tahriryad.ir/wp-content/uploads/2017/08/authentic-living.jpg" alt="http://tahriryad.ir/wp-content/uploads/2017/08/authentic-living.jpg" width="368" height="243"></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">"من با رفتن به جایی که باید بروم یاد می‌گیرم."</font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">«تئودور روتکه»</font><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC33CC">&nbsp;<br>آنتون چخوف</font> به بازیگران توصیه می‌کرد: "اگر می‌خواهید روی بازیگری‌تان کار کنید، روی خودتان کار کنید."&nbsp; همین توصیه در مورد کار کردن روی نوشتنتان صادق است.<br>چرا ما باید بنویسیم؟<br>ما باید بنویسیم زیرا نوشتن در ذات انسان است. <font color="#33CC00">نوشتن، دنیای ما را مطالبه می‌کند. آن را به‌طور مستقیم و مشخص مال خودمان می‌کند. </font>ما باید بنویسیم زیرا انسان‌ها موجودات روحی و معنوی هستند و نوشتن شکل قدرتمندی از دعا و مراقبه است که ما را هم به بینش‌های خودمان و هم به سطح بالاتر و عمیق‌تری از <font color="#FF0000">هدایت درونی</font> وصل می‌کند.<br>حقهٔ اول این‌ است که از همان جایی که هستید شروع کنید.<font color="#000099"> منتظر خلق و خوی مناسب بودن، تجمل است. </font><br>کمتر معلمی هست که وقت و توجه کافی بگذارد و نوشته‌هایی را که در چارچوب قواعد آکادمیک نمی‌گنجد تحسین کند. گویی ما به لحاظ آموزش رسمی، رژیم غذایی سفت‌ و سختی داریم که می‌گوید: "اینجا استفاده از این همه فلفل ممنوع." برای من، نوشتن مثل یک پیژامه خوب است؛ یعنی راحت است. در فرهنگ‌ما، نوشتن بیشتر شبیه اونیفورم نظامی نشان داده می‌شود، ما می‌خواهیم جملات‌مان در صفوف منظم و مرتب رژه بروند، درست مثل دانش آموزان مؤدب مدارس شبانه‌روزی.<br>&nbsp;نوشتن تماماً همین است: لذت همراه با احساس گناه! نوشتن یعنی کشش‌ها، یعنی کلماتی که نمی‌توانید در برابر استفاده از آنها برای وصف چیزهایی که جالب‌تر از آن‌اند که بتوان از کنارشان رد شد، مقاومت کنید.<br><font color="#FF0000">&nbsp;عملِ نوشتن، با هدف حقِ مطلب را به‌جا آوردن، لذت محض است؛</font> روند نابی است همان‌قدر هیجان‌انگیز که کشیدن کمان به عقب و زدن به هدف. زدن به هدفی خلاق؛ جمله‌ای که دقیقاً آن چیز درخشانی را بیان می‌کند که روی افق می‌بینید، <font color="#CC33CC">همان جملاتی که ارزش تعقیب دارند؛ اما خود تعقیب و چیزهایی که از گوشهٔ چشمتان می‌بینید، این نیز باارزش است.</font> من وقتی خوب می‌نویسم واقعاً خوشم می‌آید، اما وقتی می‌نویسم هم از نوشتن خوشم می‌آید؛ تمام.<br>کبیر می‌گوید:<font color="#009900"> "هر جا هستی نقطهٔ ورود همانجاست" </font>و این همیشه در رابطه با نوشتن صادق است. هر جا هستید همیشه نقطهٔ درست است. هرگز نیازی به درست کردن چیزی ، بستن بند کفش‌های روح و استارت زدن از جایی بالاتر نیست. از همین جایی که هستید استارت بزنید.<br>&nbsp;درست همان‌طور که بارانِ خوب هوا را پاک می‌کند، یک روز نوشتنِ خوب هم روان را پاک می‌کند.<br>این ابزار شما را مستقیم در آب قرار می‌دهد: سه صفحه کاغذ معمولی&nbsp; بردارید، از صفحهٔ یک شروع کنید و سه صفحهٔ کامل درباره احساسی که همین حالا دارید بنویسید از جایی که هستید شروع کنید؛ فیزیکی، عاطفی و روانی. هر چیزی را که به ذهنتان می‌رسد بنویسید.<br>&nbsp;این تمرین به شکل آزاد است. شما نمی‌توانید آن را غلط انجام بدهید. حقیر، عیب جو، نالان یا ترسیده باشید، هیجان‌زده، ماجراجو، نگران،‌ یا شاد باشید، هرچه و هرطور که در این لحظه هستید باشید جاری شوید. جریان افکار و احساسات خودتان را احساس کنید. دستتان را در حال حرکت روی صفحه کاغذ نگه دارید و صرفاً به نوشتن ادامه دهید، وقتی نوشتن سه صفحه را تمام کردید توقف کنید.<br><font color="#FF0000">نوشتن را خیلی مهم کردن یعنی نوشتن را مشکل کردن! نوشتن را آسان کردن یعنی نوشتن را ممکن کردن.</font><br>این که ما برای خلق‌کردن باید زمان بیشتر داشته باشیم افسانه‌ای است که ما را از استفاده از زمانی که داریم دور نگه می‌دارد. <font color="#3333FF">اگر ما تا ابد تمنای "بیشتر" داشته باشیم، تا ابد آنچه را که به ما پیشکش می‌شود رد می‌کنیم.</font><br><font color="#FF0000">دروغ <font color="#000000">"اگر وقت داشتم"</font> راه خوبی برای نادیده گرفتن این واقعیت است </font>که نوشتن به‌صورت جمله به جمله انجام می‌شود. هر بار یک جمله. جملات می‌توانند در یک لحظه نوشته بشوند.<font color="#33CC00"> از دزدیده شدن لحظات کافی و جملات کافی، رمان متولد می‌شود؛ بدون تجمل زمان.</font><br>اگر ما یاد بگیریم به‌خاطر عشقِ محض به نوشتن بنویسیم همیشه وقت کافی هست؛ <font color="#000099">وقتی ما عاشق نوشتن باشیم برایش وقت پیدا می‌کنیم.<br></font><br>&nbsp;کتاب حقِ نوشتن/ نوشتهٔ جولیا کامرون <br>&nbsp;ترجمهٔ سیمین موحد&nbsp;</font> text/html 2018-01-06T15:04:34+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد با آرزوی ساختن روزهای بهتر http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1223 <div align="center"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0146_img_20180109_114941_(copy).jpg" alt="" width="333" vspace="0" hspace="0" height="591" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">چقدر دلم می‌خواست باور کنم،</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> فردا روز بهتریست</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> که صبح از ابدیت یک خواب اجباری</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> رو به شهامت یک کوچه</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> بیدار شوم</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> و در بطن خاموش حضوری سایه وار</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> <font color="#000099">هنوز غروری برای بودنم،</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> <font color="#FF0000">برای انسان بودنم،</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> داشته باشم</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> چقدر دلم می‌خواست</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> دستهایم را بر شانه ی فرزندم بگذارم</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> و با اشتیاقی خودمانی بگویم</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> به روز‌های سبز</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> به آواز یکدست پرندگان خوش آمدی</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> <font color="#009900">بهار … به خاطر شکوفه‌ها هم شده بیا !!! </font></font></div> text/html 2018-01-02T15:11:38+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد دفتر اول مثنوی (پادشاه و کنیزک) http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/770 <div align="center"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1391/10/2/257027_716.jpg" alt="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1391/10/2/257027_716.jpg" width="429" height="287"></div><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">داستان شاه و کنیزک</font> اولین داستان کتاب مثنوی معنوی و نخستین سخن <font color="#FF0000">مولوی</font> در آن کتاب است که پس از ماجرای نمادین و تمثیلی نی نامه آمده است. این داستان،<font color="#000099"> یکی از جدی ترین داستان‌های کتاب مثنوی و یک قصه پر رمز و راز و در ادامه ماجرای نی‌نامه است.</font> که تمام آنچه مولانا بیان آن را در نظر داشته، در نی نامه بیان نموده است در این داستان نیز اکثر <font color="#FF0000">اصول و عقاید مربوط به جهان بینی، تجارب روحانی و حیاتی و ماجرای روح آدمی در جسم</font> را در قالب داستان و تمثیل بیان کرده است.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">پادشاه قدرتمند و توانایی، روزی برای شكار با درباریان خود به صحرا رفت.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در راه كنیزك زیبایی دید و عاشق وی شد. پول فراوان داد و دخترك را از اربابش خرید، پس از مدتی كه با كنیزك بود، كنیزك بیمار شد و شاه بسیار غمناك گردید.&nbsp; <font color="#009900">( روی ادامه ی مطلب کلیک کنید )</font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"></font></p> text/html 2018-01-02T15:07:09+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد پیشنهادی برای نوشتن انشای بهتر http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1037 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">. . . هدف نقد این نیست که اشتباهات دیگران را اثبات کنیم؛ حتی اگر اثبات کنیم که شخص سرشناس و برجسته‌ای در اشتباه بوده است، کشف بزرگی نخواهد بود؛ تنها زمانی این کار برای علم فایده‌ای در بر خواهد داشت که<font color="#000099"> نشان دهیم، چگونه این شخص در اشتباه بوده است!</font><br><br><br><font color="#FF0000">کلود برنار (Claude Bernard)</font><br>سِرِشت<br>نقد عقل مدرن<br>نویسنده: رامین جهانبگلو<br>برگردان: حسین سامعی</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br><br><img src="http://shahinkalantari.com/wp-content/uploads/writing-content-notes-ss-1920-750x422.jpg" alt="http://shahinkalantari.com/wp-content/uploads/writing-content-notes-ss-1920-750x422.jpg" width="388" height="216"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>با تمام احترامی که برای احساسات پاک و بی آلایش شما دخترای عزیزم قائلم که برآمده از نهاد و طینت زیبای شماست ذکر این نکته ضروریه که در یک انشا شما باید از تمام توانتون <font color="#000099">برای خلق و آفریدن یک اثر نو بهره بگیرید.</font><br><br><font color="#009900">من میخوام اینجا با زبانی ساده شما رو از وجود <font color="#FF0000">بعضی توانائیها که در وجودتون نهفته است</font> مطلع کنم تا با تلاش و ممارست بتونید بهترین رو از درونتون استخراج کنید.</font><br><br>1. در ابتدا باید سعی کنید تا درباره ی هر موضوعی یک اثر جدید بیافرینید.<br><br>2. همیشه ساده بنویسید و از فعل های پی در پی بپرهیزید، زمان جمله را تا پایان رعایت کنید.<br><br>3. به هر ترتیب آغاز کنید و از خود چیزی بنویسید.<br><br>4. همیشه خود را ملزم به رعایت نقطه گذاری، علائم سجاوندی&nbsp; دستور زبان فارسی کنید.<br><br>5. از تشبیهات زیبا استفاده کنید.<br><br>6. از جمله مواردی که در نوشته ی شما تاثیر بسزا دارد می توان به : احساسات، حافظه، تخیل، دقت، ذوق، ابداع، صراحت، واقع بینی، استدلال و . . . اشاره کرد<br><br>7. دانش آموزان عزیزم به خاطر داشته باشید یک انشا باید زنده و دارای روح باشد.<br><br>8. همیشه برای اینکه آمادگی بیشتری برای نگاشتن یک انشای خوب داشته باشید باید خیلی خوب مطالعه،گفتگو، مشاهده و فضاسازی کنید. باید از تمام حواس خود مثل شنیدن، لمس کردن و . . . مدد بگیرید.<br><br>بچه های عزیزم باید سعی کنید که در پایان هر انشاء توانسته باشید تعادلی بین یافته های درونی خودتان از موضوع و نوشته ای که به جا می گذارید برقرار کنید. باید راههای مختلفی را که می شود یک باور را به دیگران قبولاند یا ارائه کرد را امتحان نمود. برای این کار باید در وهله ی اول میزان مطالعه ی خودتان را بالا ببرید، چون این یکی از بهترین ابزارها برای مبارزه با جهل و نادانی و در مقابل کسب "آگاهی" و دانائی است.<br><br>فراموش نکنید همان طور که یک انسان برای رفتن به مدرسه،محل کار یا مهمانی نیاز به آراستگی و پیراستگی دارد،کلمات و جملات هم نیازمند ویرایش توسط نویسنده ی خود هستند تا به بهترین، زیباترین و مفهوم ترین شکل ممکن ارائه شوند و در اختیار خواننده قرار بگیرند.<br><br> </font> text/html 2018-01-02T14:53:08+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد جهان پر شمس تبریزیست کو رندی چو مولانا؟ http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/428 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">دانش آموزان عزیزم<br>با رسیدن به درس <font color="#000099">" عطار و جلال الدین محمد " </font>تحقیقی تحت عنوان: <font color="#FF0000">شمس تبریزی چه تاثیری روی مولانا داشت که مولانا از اون تعبیر به <font color="#000099">شمس من و خدای من</font> می کنه؟ را بهتون واگذار کردم،</font> روز یکشنبه آخرین فرصت برای تحویل تحقیق و ارائه دادن تو کلاسه.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhQXGRgaFxcYGBcYHBkXGBwYFxwaGBgcHCggGBwlHBcYITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFBAQFCwcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsMf/AABEIAOwA1gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEAB//EAD4QAAEDAgMECAQEBgEFAQEAAAEAAhEDIQQSMQVBUWEGEyIycYGRwaGx0fBCUnLhFDNikqLxIxVDU4KyFgf/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EABsRAQEBAAIDAAAAAAAAAAAAAAABESExAxJB/9oADAMBAAIRAxEAPwDWwogXUpXN/ksK4DyXSugL0IIFoUcgVkKLdFVUuEOHmqhq7x+iJeztN81QzvOHM/IKCmoVZhio1QrMILoCqGrrb/YK4KugLu8fYK8NVEV0LsLwCDpK6xcyrsIJrwK5K6g6V5RadVIFBwlD4M2d+p3zVzyh8G+x/U75oFm3BNXDm9qg+I/ZGMvXHg75D6IXbrxmo8esb7o1oiuzm1ygZALsBQe+FBrpVRY6k06gegXlJq8oulZIKjaVaGqJF1UcXiu5Vw2Qdy8guMA+a6vMcgrcO0PA+yqpjtO+9wV1QdoeB9lXTb2j5fJBRWCswrV2s1cpuUUVhW6yd/sEU1oVOCZ3vH2CJIAVRzKvZAuBy44lFTDV3qhwVLnOAsois/g0+Do+EIL3UxqFIkIGriyD2qbwOIyn3VzMW07/AO4FvzRBULmVeY6VMIKaiUfxeSQB+Ip1WFrhY7H1QKjmi3a9gii9qV8wpnfnaR670e981GHePcFI8ZVPYtBzNTWk53Zc4CLae/qoGj3qdMqpxU6YVQU1eXWryAEKJ1XgVIaoiupNoVFRrpFrI2F4tRUAohvurSFBosbbygqy9seBXGjtHy91cwHP/wCvuotZ2neA90FNUL1AXXqh/wBq/D4abnRBbQ0O6Tr6KeUcyrWMsuliClzVX1fj4yig1cfogBrtP4SAN5Mn4IU5psSeeg/0jCLclBxlFUvwxcLlx5gx6AKI2a4XY9zTzgj0TOi0C+k81c9tkCUMcw3hp/MzQ/qbvCOwmPBOV/Zfu4OHFp9lY6g3ffy+4QeKwQI7PiBvB4tO4ohpViL6LEbWIFV3CR8gtRs/F5v+N/fG/wDMOPI8Qsht6pFZwdaI+QRXaru6T+YJ/QfLYF5WeeZa3hmHstDgiJAF0QxiyspLj22U6QQENK4pMavIF0rrDdRaVwa/fJVBC8pBehB4BVyL+KuhVsHe8fYIqNE9s8mj3XHC58lOm3tuPIe6i7QlBQQC4D1TJoSfDvuXG10yp1wgIavFUnEACV2nXB4/BBbKqqmbKeZUu19UFL4FlXkgaohlFdqUzugczw8EFVEAEQJ5m59UY1whVNbfWfP2Xaumk+UoPF/nxQL3wQQCCdxu13nuPNC4ysW6GAdQQRPh/tU0domS1zQBvb7zJvyQG4zD5xmbZ43L550he41XQDqPg0BfS6NQOAg+vyPFZLprsl8CpTm05gOHvCKDwtaaTJFw5k+ZC1tNg6xn6SsDgXPDGucSQ6qxsn19l9Dot/5GfoPzCiDnCy8wrzzZQYgNpry5SFl5EKKLLc5PzUiy+p9VGm7veP0U6QufvgqJ027pPqrBS/qd6qVOmrYVFPUnc53wPzCqo0zL+27Ubm37I/p+4RhQ+HPaqfqH/wAtRXaTSHG5Nhw5rp3BdHePgPdUVHXHGVBwUZc4IesxzDY2RdeqGuBkIhzQ4XuqFXWTqrabSND5I04Yblx1ADfCCmiSEXT0QlTEgCBBVYfUOjfioGTVVVbGnp7+Kop0qm+B5r2cAwSSRvQXUnjmeNj7qNd3DMDyt6z7IRlYydfLgjMPMdo+vugXYvCudOVxJ3iAUqxeBcBoQ7dvP7p/tLaTaI4uNmsBEk+G4DiUsq7cyPZSdBrP7TjHZps3eJ/2gjsauTLHtIPOQfAgprjWS2fXmPqPvVC1qj2vY2o4VBUDsjg0Agtg3I1BB4bkRhnyMqDG7Xw2ShSHDFs8hJj4FbAiKzR/QfmFlelby2k1sQTXpkb4gx9FpHdY2u1pcHE0yRIi0gXg3+CBi4Lraa8wPOuX4ohjDwHx+iCVMLy8Z4LyIRUbud4+wRlNtyhMM3tO8R8gj2DtHwHuqLWhSUQVJBxxVGFF32jt+vZbdXkAofBsg1P1mJ4Q3Tkgk53aPg33Q9UaXi+vxV7WiXk8B6XSXamKJgA5Wg6wCbciYhA0xFSm9sF4B3Hn4qLJYLns8Unxme0h86yTTaBPHs/ukWP6SVGCGgVg25MxAFtIBPig21LEBxkHh8z9EbUbmaRosTszpEKtMPHWDUENpAwf8p8eZV3/AFuo9tXKC5rAAM8NLnzfNAEQNyDRjqmfiDj4yo1Ma/UNaBzv8l8zp7TxFev3crQdGtZ2bT3oW/wVFwpgVqj2kzJLo1JPCIg8UUfS2gSQHFgHI/JWuxFLSWz9+vksrtljqDDVpVQ9gs5pIdYkAOkXsTccPBCYnBPAaalTrGkXaAWt1sYBJdY6uJQP8Rt6g0lrZc+e6wF0/wBvcPiQhMNVxVUHM1lKZ1dmgfoaIPm7cu4ajlaMgAG6LDRFUXnnv84QVdWyi5rqji+ATOVrQDwAaLJZsraFIzUcab6z3E1A6ZAktDWTaAA3jqmeNois00zLSRAPCVmcNsjLVNCsWtey5MzmaQSC08PooNfi8lSi0sMGm9r2+RhzfAgkealW2hTY54NiGk8iI46TcBZ/ZjjQrMotMtq5pHDKCc0bh9UB0q2hBczLd4HCA21+M2VEtr4qpWpscRYPpEW3TJPhcLZ4mk1+JpuiW9W71lpHuk2KoBuGbGkN+YTukyHsv+E+yA0YKnw+JUxhmcXDwc76qmu+AqKFczdRDKnQHF39xPuvL1N9lxAiwTrny+QRmJxjacucbQ3mSZdYDeUsw74PmrhDq+Y3DaYgc5MlUVYjpBl/AWi13zYcSArq21KtKHPph9LUvpzIHHKdR4FH4rCte0hwBCX7BYWdZRPda4ZJ3NcMxb4AyqG2GxDajQ9jg5puCOCvCzWwm9Tia+HHd/mMHAHUesrSQgBxdEvbVZPeEW5t/dKmUyWODZzGB2omY08JT6j3n/qHyCU7Qo5M8GxvA3T7SgzFUYhzKlRpBeTJjtVADaGN/ABrAElA4HAVv4Z5xM5nF2QvMPEjfvvvB4ytlRo0zTae6RvGs+KV19l06kuLnPMxG6Tx+CmAzoFgcmCbaHPLnHzJAjlACQbWotFF7Xl96jswbAl2Yu7R4EOBW36wU6YaBoAPRZrbGFa7NnHYeGZjva9tw7wvB5eCBVsrZxDMlRzqeaHtInukAAOOu4XHFXbH2G5lQuNbM2IDG1HAOt3nJ7TJyUy2C9jYyz3mcQd/ir6OOotnNSLDxI+RTAo//MsfJlxteDbzJF5XMZ0cdTaw0apdOrXEG3I6wBuTPH7WYIDAQDrwvoGj8TidyN2dhS93WPGUAQxp1A5oL2tYA1h3AXPIRKEYRNuJ+aOxtEl2k/ZQuDome1xVF7KANysliNmVsTjpEtYG/wAwRbLo3jMn4rW7SxYYAN50/dUbOrhoNnROo3Tx85uopHS6Ptw1Sc7qtR4yyZsD3jcm5FlmekVbra73agHK39Lbe3xW86QYt2RwptlwEZtIJ0PMr5h1pMX0+7pR9BeZwzeGVvsmlM9oeH0SanUBw7Rfut56DinFAjMPD6Ii+rcKDArKwVTEDHCCy8pYQ2XkRmSY+Km2oQ4OAkgQRxCm9llXQNwqL8NtdrnGm0PLx+Egi3nFkwwNDLmc4gucZJHE7hyAAHkl2P2S2s8HMWPY0Fj26i7pB4g2tyQNXZONdLDiGBm9waQ4g/fFBbs2oKu0Kr2XaxmQni61vgtQEt2RstmHp5G3/Md5KYhVVLB3ubj7BCVWSY4fEc+Kvp1Lu/URZRrDtKIDa3swGESdWkHfrchB0atQ12UsgawZnEzJcGwBPASQmFB+R5YTrcT8ksw+1GsxVUPkERfgIm3qinOOqBoO8kECOaWUqDqri3QACRx3aq7F7apNaXiHHd97ll9odM3tLaeGY3N+OoRYb4AGvCUBOzHOw9d9Gpdj3DI4wRMREGwdbzWnr4DMAIaf7h6iYWdxIfjadNxaKbx3+FgdDxm4R2G2u7Dw2v22aCq24G4Zh7iyA5mFa14ltxvA08EThahMtboNJ1jnzXamKBEi8iWkXBHEFCN2g7rBuF/NAWahBgm8K2g4HtFCvq5odv8A9Kl1QkgA+KCvEgPNrjcrGUaksLHZT+LwHL71UaVEA+sfNBdJtpOoUZZ3ja1yJ3oLdp4gMAbMnM2d7onhvKzvSzYzab2VGCBUNxFp9lodn7P6un19W9UixP4QfdHvwzauEAfcEXngd8qKV4RsYaL2EX5GLphgzLr6gH7+SWYZrm03sDmkNB1kmARrfW4Kd4Sg4VDmMkjN6mPYIi15VLCr6jLoWLoGeEK8uYPRcVQrrU7KnAg5jayYOpqVKiJlUU1KpbUHZmWtET/VHuER1r5/l/5BCPE4lok2YXehi/m4eiYkX1+SCk1n/wDj/wAgvCtU/wDH/kFcR4qQH3JQDNL7wyLzqNfih3moT3Bb+r9keCJXXQgU7Xa/K12UW17V/ldKxRbVxAm5De0RxIA+pWh2kB1ZE8vDcltNjaBm5FoAEwQP2JQC7S2HTYwuMuA/DYT4wBKXM2S0yWDKQN2hHNPsZj6dSWZtcwtuMaW3obYmKg5Xm4aRlgg2gyeXzRQ2DwpY4BswW3HOR9SrqeABzg90iOUXmU3pY+nxAhpM23aqrF46mARrNjHAgun0ab8lAi2FVdQc/D1DIaZYeAP36ympGVwMJZtmgA5ldjg4avjUtLgZ8hKdYvKPHd5cEAQq/BFYd4JzaEaoaAR77/FWRA1vyGtpQWPrSR4x6XQeJwYq1ZcSQwF0bpAKtNM5Y5/Wfn8EVgGW0u/X9O8+kDzQT22c4ZRGr4HlxTalRa1gYNAAI5CyUbHDnvfWeNSQwf0j6pnh3WLidC6fAEqoxG33ZcVUYHBpczLfe1zdTxg/JajBYkOxB4CmB5lxXz/pRiuuxoyiYAnfaflcJ8cNWZTbWpOmACQeHC6i1tTSlVVMOs7svplTADaoLSOU+q0OH2vQqDs1GnlMH0KIsw7VxEMIItBXkAVlFzhJ8vdUveqXPWkL34hzMRUeIjI0REnVx4rjdtvJ0aPIyhdqVspeQJIyWGp731WbG3qhuMLWcNQSLeNpUVtH455cGh0GeAPxVdfH1A8tzmw0ht/gslR6S1WuDjhHmZIBcGzvkWvZV4npJVe8VBhiNLF4jtd0k8CfJNGqOOflf23TIDNAec2VGLx9UtEPcLwSCb21hIW9IazRBwtw/KSag78d02tO6ddyGodI6xgdQDe3bDe8YgzYXEX36oNTUqONWm0ucRaQXG9p0JTfE0pABJ3eKxuH23WdXa7+FJIJBb1jLTLSb8IPw4ha7A4lz3unQEhvkbfNABszYLWPeXduXFwk7julW4ykyjMCsQZsKjyJ1gAk5Z5J9TYBfeFRWdIMjQ/GNUGdw2HoPbNRleRb+dUjLu/HpFlB+AoZXBtJwmxBJJtzJJ8k9YwZY4TPkULVaesDWRktJ/VYAWuZkzoIA3oM+zYvaDqctbo8Cbj3005rVtYXU90gQDz0Q92dZDczYll7kx3T5g3Ruza+ZpnnxAI8Dp4eKKAwezXtDb2gazIO/wAvqjXNA9FfVqhtt/2Pos10l2wGMsQHE5QBcnebcLoPbV2vkpuLGkv3b/TzOidYRrjTGofUABH5GcPQ+pWc6OYd9WoC6crIJ8dYW0DgL7zoiJPORsNGgEDnaAkHTLa/8Ph8jSOsf2bfEpxiqwAzO0beOf38fBfIOke1HYiu43IFmj5/fJFgP+IdmBkg7iPu6+obC2uH0qTCzI+II1Bjh46wVkdhbDNi4dr/AOeWmvNbfZOyRSIcdQLKRKX7X6MZyXUoBdq3QX4cEpZsWrTMBsjeJv8Afmt5RqcR4eHNA9INv08MySM1Qg5We7j+FvNVQuyNl1mgnrHtBHdzTHkdF5Y2j05x1SchpgD+i3xlcU1MbEsb+VRFIcAPIookQTH+bfqh3Ytn5h/e36rSF2IwbC+SG7tY4niCsvQBADqJuwDPAGZutwIGdh3jXRbB2JYXEhxtGjm/VYGm3t56bnNeLu483Di3SQooqriQcrXNlriSGt3On+ZQMX5sJtwVbvIgAlrmiQWnUgfib+anu1Ctw9PrgSGiDJc1tmh9stRjvwO4gC/DWLRTe12VrspuSReSTfwnkg5hWF7TcQAAAZcHNP4CRd1M6tdq3RF4TCAuaXTm1DRDnGBaToCBbPvGoV1EBjcjQBM6akngmmytkwG1HTeCB8kA+Of1NB1R53WF7k7t5J8UB0S6VA1clV0A90nWYAj4fFAdNsa57w0dxug4nSUg2Hs51esGhpI3kWiOe5TeVfbGV7kfl1+fyU6gtpz80FRf2HfmMAjXgDff4o17oBKqAyIcIMyTIm2hMcv9Kgshp/pu0jhrHO4n0VxrCQBydPHu/VcxbwxpMgEXgxzt5wQgji6kugaw1w5tJDT6a+i89+RrwwREmPEzHndC4naDG5cpaYEdm+h0HER8ku2ttl4a5zGggAzIM6WPCLopltHadMNLi/twDlj1+Z+CyuztmvxlU1n9mmDa2jdYbPndC9Ftn1MTWL6pLmDWd5/KF9Mo0gxsAAACwG4KCGGw7abA1lgPvzPNVYnEZC2d8gE6Axv5KVbEBtyb7hvVLKEkVKtzubub4cTzVQj6XYwsw5dENkNYDq9x3nlqfJZTotsovd1jhYaJz0lxP8VX6ppltMXjQONvMgJ9gME1jGtAsIt9VFE4HDRePqeaZzmF9VQ18kDwv6pD0v231LcoMEyOZ8OCqC9udIm0RlaQXbzub+6+f4vFfxlYCTlm5MmeJ8NwHNJ8XjDUdewJ4rVdCcFAL41+qzur0e7L6Mi8NDWwIkldWswY7K4tZGeSeqG/k+Dih35fyx/6v+qprY4gkFj/AO0/M2UOvZoRE8Wn5iyqOvydomAAJJ7VhfVYHAOLjLe8IOsOB0zM4g7xzW2xDRDi3Jfm7S82a5Z3Z2CFItJ7ZBzC0CePHyRYdYbCmmwjLlcZcQOfh4JFVfNUkXDbmDpEwOfgmuP2/JextPtBlubrQI8ykmMc2jTbTBmq69TgCb+alWHGxXZ3ydPhdaHGY4U6MkgWgJH0cDdJvHy3/FLemmLgtZwvCDPbRxJdJJknet3/APz3BhlNzzGaoAeYaNPc+a+dVBJX1nophRTosnVzG+haDCkVftxpawFhIk7jE2M3SbEbVrspA5c3aHeOgHhcz46BOduMJbrYXj5/NDVWB+HcBrlI8Y0ulC6jtVzqWYgB4gEC4AsBroIA9Er2jVfVdNQzwH5fCyXdG8S1lcteAQ6W33H7t5pvtHA37EwQLXkIJYBzA8NDxJNgE6qYTrOw27jqdwWQZs0tqtaDLjcAawDvX0fZ1DK2RqdSUFmz8IyhTDWiwFyPiSqquKe+zWlvN309lbinBgzGSRp9AEOyrkZ1lQwTeDu4ABVHQ1lLtvMu4nXwAWW6Q7dquBDQRmtTAF8xsmGOqGu7SANAlbqcY2gw7mueQdxE5fqimHR7YrqDAXXcdRzPFP8ADkG3DVCNxBnQnhCG2jjC3st7x7x9kRdtXbTaDC7U/hA3ngvl+09o1K75eczid2gncBuhH9I9pEv10sB8ygdiYUvdO+YHzKlqm2ytjU2gOr6/lC3OxaQIEABoFh9Uo2Ts0NLXOu7xtey0WWG5W2+ykiCKmMDbA+i8gjR0uBz4ryo7tKo3JlAzG27RAbL2RBlx5ZZssvh+lIFbtguYSeRA3HmE2xu16cB9GqCZ7p3jx1C0mNE/ZVIkS0EcDol+OwpdLWsZkH9IJFvmhcNj3OY1os+BmJEwd+Uaz6BH02ODcrRA3kmXE7ydyDO4rYxa1z6X84DQ3BPno74LEFzw89YCHzfNYz5r6v1VRt2uzjeHexQu0ti0sS3/AJG5XbnCxH1WbFlZjojUPWOIJ0sD7JH0jxmfEvO5pj01+K0GJ2ZVwYc5naABh31WFe+SSdSST4lZqnexG9Y88gvpfRrGk0mtI7jWt9Oz7fFfPeiWHkuKaYrar8LWpEHsXzt4tkD1G5WD6Jimlze76wlWBBEtjT33Jzha4ewEGQUnxoyVJvGvlYH2+KowvSrAGjW6xohrvgU1wfShj6WQ0nOq6NDSe0TYX3Jz0o2f1lLnI562+iF6G9HhRBr1dQDE7hx+igY9GtgmkOsqx1rtRqGDgCdTxKejFDQC/is+/adTEPyUhDOO+OKc4XCBgv5uO9UW1XjvOsBdJsS41nSTDR3R7+Kt2hiw8hrQcoN+anhqYjefKEBWEw7WjdA1WP2ZihX2lUrf9tjS0fAD3KL6SbTc4GjSkg962vIfVLsAP4fDm3afJJ47vqoNOcc3tZbhu/iTc/fNZfbW0jTGVozVX6DfwUGbT6jDlxEy6Y47vb4LvRPC9bVdiq5kMuJ0ncPL6IJ7J6KNYOuxbhpOU6Dx4lG/9Xw7TFLDufltIbA8k1fs3+IIfWJy6tp8Bz5ot9KjRGYlrRzhXEIqPSoMPawrwBaeE6fhR9Lpbhu7V6ymeMBw9RceiU9INuNc3JSEA94i2lxBWMxObvXIRcfWNl7bwtd2WmHOcGk3aRAkDjrcLqxPQhrmvdU0YW5fEyDblY+q8rD1t6VbL6N1XtkjqzNjacp1H2U8wnQ1oOYnMfzHVPKGJBBhsubrcc9OdviFXi9pxYW8fdXGdW4bZ7KYhoXK0C5McuSq6h74zOLW6wBc+JOg5IvqRw89/nxQAB/ZkEybc+CHbtItOWr5EW9VytTLXOPDdaI/0pPoE3gEHw+H7qAgVWvFzIO/W3usbtjoVLnOoO55dR5LVOpG0GAN0X5Kyi8tJGlrnepishsLBPojtwAJmfYqnE0f4uuxrNCS2eDW950cOC2WKwtLJD+6bOM8d5BMa71ndmYSnhKpq0q1OpEgsJAOU8DJEpg02wqhwzRRquHZIDX7i3dPDgm20KQLQTu+RsZSPGY+lXoudTeMzQSBvBjQjhZMtmtz0mGrOgOU7vFBLBYTMAXWaNJ3pRtvaBrvbQpd2bnifoFdtba+YdXSMXuYOn9KnsLZGTtPnO4Efpb7EoprszCMosgbu8TZJ9p7TNR2Vvc+f7KW3q85aDD2Rd+ptwJVGN2TlpOqEwRpuiNEBeFwpDS4kQDYEILbfSJmGAaAHvJ7oO7mkXSHpOABTo3gXcHOgn74LO7Po9bVBeSR+I8uCmq0WwXCpUJLMt5a0TYGTedYgXU9vYoEwLAWHkmFLKxpfYWhsbheNeXzWa2k8k+KIH23UJFJm6JHMmy3exsEA2nRGjQHVOb7GPvksHi6pOIbp/xgR4i+nivpmwxFEOuCRLp1k3KQqnpBtTqWggiToD5rD46u+o7O8nzOnhwTOtTfiazqjpyAw3gBMeaZVdjNsBdsXnX1VprMUhB+9E5wOxTVy2AadSeHLim+y9iMHebI56crJxiqcjKOyIiw08OCYmlOKwzaNJrWCADE23yT8V5Q6XVCzDtMf9xo4fhevLc6dvHOAVQ1S/M1xazeCLnwHgd/or8OGiIAL9xNzPPmqqzy45SbCPOeK9Vd1Za1ls5MnfpNp0WXA2p4skgcNf34D1VmKxRaLa+XAlA0sMGAFsy65JMyeM70XhzInmgWCs83NwdRpblvBRuAu0CY5E/cq3FdkhzdTqNx8lTiHQWxF9UF7qBgw/0goeq14E2IF5NoTWIbCS7ZrHqqgncB8kCw0DjKgp5i2mBmMXkaDxJvG6BN1psDsOjTaAKbJi5gEz4m6C2ZSDMTUa2wy0/g2fcp/T0Pigzm3dgMyuqMhv5vDj4cRw05qaGOqCiGwTldlfxluslbiuZBaQCCDKwGzMQZeNZLT5kC6LEmbdAEdXMDeY9bFMcH0ha8Edprjv1Hlv8Agg8ZTa4GWjx3+qSuogXE6qK2dKvhqbS41RMEmbGf0m5WO6XdJX4p2SmCKLdNxceJ5Jk5odQGYAwd4nhxQ+PwDA7LqMs3jnpa2iDHZrp5gKUCN5FzzQuJwrWiRrKnhsU6T+/1WcVpqZNRmVt8tjEn/aCrYM9cxrotE/6TLonq4oHbNYhz3CzpAn1+i18QspYbrMYWCLvyz4f6X1jCG0ERA3r5Nsa+KozvqCec3v5r6PVxzpLbAckhUsaJd9/mCsrANbJIFkPTdLvL3lYnau1KtWo9j3dlpdAFtNJ4qpI0u0ekLGjLTIzceHklDdrVnOaATpw+whtkYJhqgESCzNfj46rUUGgaAQAIEWQ1mOk+Iqfwpc8nMazBfkyqvInpG7rgaTgA1r80tsSQC28yNDwXlqPR47kf/9k=" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -1px;" data-sz="f" name="GfzLzRix8Rg6mM:" class="rg_i" width="147" height="162"><br><br></font></div></div><div class="entry"> <p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="1">هانری ماسه</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> خاورشناس معاصر فرانسوی، صاحب تألیفاتی در ادبیات و زبان فارسی در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن می گوید:</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران فرانسوی بشناسانم که این ادبیات چیست، باید به مقایسه بپردازم و بگویم که ادب فارسی بر چهار استوانه ی اصلی استوار است:</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="1"> فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا</font> </p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"></font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">فردوسی</font>، <font color="#006600">هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او.</font></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">سعدی</font>،<font color="#006600"> آناتول فرانس را به یاد ما می آورد.</font></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">حافظ</font> <font color="#006600">با گوته ی آلمانى قابل قیاس است که خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده، می شمارد.</font></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="1">اما <font color="#FF0000">مولانا . . .</font></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="1">&nbsp; در جهان، هیچ چهره ای وجود ندارد که بتوان مولانا را به آن تشبیه کرد…</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="1"> </font></p></div><div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img style="margin-top: 29px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQVFRQUGBcYFBQVGBQVFBQUFxQXFhQUFBQYHCggGBwlHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLDEsLCw4LP/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQIDBgABBwj/xAA5EAABAwMDAgUBBgYCAQUAAAABAAIDBBEhBRIxQVEGEyJhgXEykaGxwfAUI0JS0eFi8XIVMzSi0v/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EAB8RAQEBAQEAAwEAAwAAAAAAAAABAhEhAxIxQRMycf/aAAwDAQACEQMRAD8A+NFeLxcrpvFyk4KKzOXl1xXBZljFzRlSaF6wZWEQxqsAXrGqe1MVRKEvk5TOduEskS00QCIgVDVfAhGptRJ1C3CUUAT2nGFfKWgdQ1ClMapiXPKTf6bKmXJVQHRE7F0LLu+inTx5O7a364VDDhXVuSB2H4oSV/RIePYDc5Wghq4WjgFItOjuf0TZlENtyAmAT/6mwYay57IiIzSfZbtFuv5KWn07RYm2EZJqLW8JbIMTpqHaLyHceewH0Rf8UxgAYASOgS9lPJUZuWM6DqQn+nULYxYD70lNA8MMr832A/JTSl0kYuCTzcq6Ow6hVyau1ptz7BL2Mb09GBwAEZFDnos9Lrw2m1vbK8j10f3X4G0IUGoG2/Kk97Vmf/VbnAJ7IkV7s+j5ugJyZgDdWvl7LOyzzHLWgAfs2Cs2zuH2h+t0KJ7G6/VQc835GEsp4ZQAN317/CnJQEm+8rM/N69YFFWMC7EHjgoKb1W5YXi9ZyoqcXKAiGjC9iGVO2F7TtyiUYxqltU2tUrJyhKgJTLynNSMJNNyk0fKIRECoCvhSxqdaenkIwkmnp9CMLox+I6UVBxlLntymFa1L2FLuGzXAK2BthdebOB3VtR6W4U6cveL3KBccnKZvZZqWN5SngnT3Wd+qeF4Oeg6d0hhA57FOKWAuG48I8ZYHvfhgwm9BpjRYv5/VDx1DWCzRclTjkc43wEtbprLqbGYGfovH6q4i7WnPBQbI4h9t4vzyjW6zTR/1A/ip3hkYBNLYcdSSioPDZJ9chzbjg+6qd4sgaef+lfH4uhP2SL+6XrG7PDcODY44v8A4TKg0qFvDB9Uji8VxkH2taxR1D4kiJIyLY4W9HpyKdjbehtr4FlbHBHa223KWjW4789FdS6sw3s79lK3RhpmDCn/AAwtcKg1rD1CKbMLc47hYVTab3N1X5bhjlFskvgfiuktdZn5ZRMTFQAjYm4XWgElVJV0/KHQGOurqYZVKJo25WajHNwupG5U5uFOiam/pRjWKW1WNapbU4F9WMJHNyn1aMJFKMqWjZRARECqLVdThCDTvThwtBAMJFpwWhgGF04S0ErAljWZTesalRGVtNkRCz1eyqny+3QK1s1uiqifnKlYpFVf9lLMDhMqv1Gw6KmGhucqd4eBIH3Nh0TcSgNAF3HrZKapmx5DfZGUzjb6odb9o01T7WADfzQodI7l3wpuNve6qMvbCS208kUzUvdxv29l4KYDkXueRypvlJ6j4yoMaSftfh0SeqTi0Rt7X9u/spfwZ5AH0UPLsRnPuFb5xJuCDb4S3ppxfBE03sLW6fkr2ktJO4j5QrXu5A+vupxvBPruPbvkpb1uSjKPXpWEAWc3P2hytFpmvs3fzWWFhxwkAmie0tJbe3p9iPdW6fILWPQf9JfvRuY31OaabEclr++boio0eQD+W+9r/cRkBfMpZGuJEYIcDz0B+qb6J4lqYHiN3rabc5Pumm6S/HWup5Zo73yAOn1XO1s9R990bpOsxVAsbNfwQi5NIBN+fomm81Oyx+bIhlMQ30oKjbcppMLNXWjSablUK5/KpQM5H6ezKDITTTWLBVtS3CtoGKNWitPYmn6UW1q4hXhi4tTl6UVwwkMoytDqAwkLxlT2ePC3CupBlQkGFdRNQgnenDK0MAwkGnjK0VOMLoyjoNWNwlbgnlWzCV+SbrVoGI7KyCC+ThWvsy183/BesdZ2eOR/hT1TwQ6nAbgf5QNs56JtKfSlEpyufSkKdQZZ9+6IpnY9wuqob57KzR23kaEZ7G/KLgpXykNa354AHumMOjxteA87yDnsmbZbDY3AHJS2SWzs9SkuuK59X1entadzI2i3S17/AAraWoZbLWgi9/T+CvMm9gsc/wBJ7LyKsZxIwXHXo5D7NfF9G9klgWAjuQMdvhWalodNt3bAHXHGL37LyCdoNxYN7Dt7lWTVAdcB3HJ6AdEt1I06S1/hpjGB7XOF+B0Skae/o8H/AB7lPtQrNwtyGj6/KDY3OBjk26fRJ9+ujGfPSSeKQZdGLcXAsUOyQE4cWm1rH65Wn8t5FiMdf0P4LwUDHus4NOD+/wAluwbCujq9ljtB+mT8o2oqGbRK0+tp+l+91bH4Yubxut1OfyQtTQywi08ZLP7m+/VLcy/gewe6rDfXusQMdD93yPuTKl8bPY3buBt1PKygo92Y3eYLH0/1D2RsUUVhubYjkOBvdJcyByaY/TWXKYV4s1V6REr9XGLL0Y4meeFW1qLczChGzKUUJG2TrTI8JZNHlP8ATovSjAoOs5TDTmYQVW31JrpzMJ5+lokMXjmovy8Kt7U5CLUgkLm5Wh1IJK9uVLamVUzcK/T2qFTwiNKbdCDTjTmZWmo40g05uVpaNqvmpVCsZhKi3KfVjMJQWcoaaA5oLofZmx56H9ExMPuUK6kN73+hKSni3cdvGQlb25KctyL9uUuqGZUtGgWEZzwiNKYGzOHYGyFJFx+/ojJ2Fj2yDh2Clg00idzb4P4kKuSEN5ybdfyCtomDkdc/5QFU8vdYYyp6nroz+LaFriSxv1H+01gow+zTnbckqvRKLBLnC54+vumctQ2Jp2j2v7od5GvpNUENODfNva3HCommcb5t3HH1CsmiLjfnP491XJF37qf6rnDmi4PbH0/ZUhO1oJOP3nC8YLAk/wC1ONjHdDnv7fsoqf8AAdTrgGGX4sSew7fimWkao1x2vaDfsLXI4P4KhumwPybE+ygaFjDdjiCMj2KbuanzUaxlE0m7Xbe3+AmAY5o2yWczta/TN1i49efEfVkHqtbpWtxyttuFzi1/vsp3Ng9La7woxx3wny3c2/pP+ElqK50J2TRkvHUNwR0W7jcBft7KM9O0n+k/Xn6Jft39bj5DosWFDWBmya6RDZt/ZK65wc82XddOKQqkjwoU8d3I6aNeafHdxQ+w8USR5WipIrMSaRnqH1WmbFaNNmhYRTNynGnx4S0jKfafHgJ81OrdmFU9qPfHhDuYn6XjN6kEn25TzU25SrZlS1VMg60YCN0dmEPqTbAI/Qm+lCUeG+ntytLQt4SCgblaShbwr5qNTrI8JT5VytBVtwlAZkpdUYo2W4Q0kPf7kxAVXk90lpwYj29OeiDqoeU3mZgnqbAIKZmCEmqaRmnD1JoZPQBygHi70TIfwRjU209x2X6XP3cFQdSO3Xb14Xujv9FvqraaFz3hoJt1+nb77Kd/V8/6io4Who3v+AMfT8ktqpi42GGt4H6rR1kDGsNxi2B8f9LNYz0up7Nj2iqV/f6n6IuZ7L5b+/YJTC/1W6X+76o1zL8/f1UKuOq4mub8du3us7Vwva28ebnj5Wrpae7f/dHGGkce1ksqoyw2PTr89uvVGVuFVHBKMvheb/1N/RNtNZDKQ0us7scEHpt7rSaHX3ZtNiLWPdY3VfD22S7ZnAZLMXcLZT9zSXsd4l08wuDbhzXfh3uUqpaRzHtc0nnp2+iaapUul2nPpAz3PU/VGaJGC5nXP7CMtk9H699aiCU+VuIyADcdfZWxSmwuf+uinPGA3OG9x2xhYPXvE7vOIjNmNwPhRmbW7x7WzHYQLDHAFklFNYrXeRaLjKSiC5Vu8/UM4pRUxKelQXuUXVRfa9lfpEH8v6rffw309KzF/NAWmqo7RhLxp7hMwub6XZaeh7p7WMD4w1uHdiRn2HumnyTPOl/xW94yjW5+VpaCPASZsBBzg3WkoI8LoxeoanFskWAhnR4KbTRYCCkj9JTSh9WQ1FnqQHk5TerZdypfB6lLevVMZ8IdZbYBM/D8f8tC67Hwm/hyL+Wh9vB+o2gZ6itJQs4SOjb6ytFQMyFfF8R1n0XURXCUOZkrQys4Sd7bE36JboZkPDEpvp0RQx4KvfEpXR5ktfBcgdkvqoPtJ55YBQFVFg/P7/BLrRpli5GWf8qRI/fKtro7OQ5cLhvP6fVNmhcmELNvCe6FJc8Cw5tys/TA7w25utOxwjADLFw6/v5+5NrQToXxG9xx7Yb1+pSBjCTm9u57rQVsRcbuJJ79B+yl+70/8eg6m3JUbOujF5ALWZ59z++60tPTAge4Fz9Fm8OcM2z+K12jD0ji/wCanpaGEWnM2kY+efhD12lXF2gX9/0TJr/T3I5H6K0jAU6ErMBrowbsyebdPdJ6qVznHBAx/wB/gtxM9obdwWPrJw51hxfH+0Yaeh/Ju0dOAfqOyeeHNOud54H6JbGy9rZvx3scrXUDdkQ6I23jVlvFWsuLzEw2A5PdIP4eM8vCfU08bqgmRgc0utc9OclT17RC6W9OyPy9otfm+bquOcS0NrorMaO6VR03qWhrHNfbabgLKeKNZNKPQ3c93cGzW9yuXV1b9Y6cZxJdWqqyD0uKP0yl/lBZLSfEj5n+XKG2fgEYsfdfRaaC0YHsl+S6x5TfHnPye5VaBWMeRBKy4Y+8buCL8j6LT1dJDDA8tYLn1E43Z90g8MaJI6Rzy0tbfDjj7k113T6iwADXgCxINnEe4XTn3Ll+SSb51jZoy4gnqbp7RRL2fSXtLbtNu/RMaSD81X49eF+T4/7EpYcBLZIvQ5P6hn5JXK0CMk+6f7eE+nWOfDd2cWP7Ki+k/mB+4W4t1v3Tc6fv9YcOOvKFjozvsSCBk9lHfbemk+vjNeJIrOaE88O0/wDL+UD4lpjvZYYutDokVo0mt8kWz8X7Q9JH/Md9Vo6GPISmlh/mO+qf0bMhdWNdjm38fBkzbD4WY1Z8b2Oa4mx4te9+i1MkgHJGFlPENSxws0gm/QJNUMvfDFSGwgSuyCbX5tfF04D9zb2IHIv1SDw7EfMJfa3QHrj/ACtHPKByRhSvaaUM9n6ISqZ6UW6ZpF7oCpqhxn8VtS8bsZyspmk+oJbIxjX3APayd17bnCVNpzuBdbHT3VMd4TXOm+h093brZTH+Dub/ANV+OyjSn+lguLC5/NMacAXda563/Nb+s9dprdl3G3W3f/azGqOJdtBFj24GbWv8LUzuO23J9+M9klmpAAS63/fQIGyRNYd1un+1rdJw34weyykt28cJtBqW1p9vy9lHbpka6M4zb/PdD1OqMjGeqydXrx2gA/vqklVXOPUn/CWZtaxpanWDLcRtPb/aBjYD3ab8dQVZodW1lr2v+7o7Vtpc17SL/uxT/giaKl3WJ6W+9MNXqNkRHU/GfZFabCBG2/Jz+F0u1pm8sZ3N/wDv2SftCszQS7HguGMX7f74W0jniti2UFRaa24uL+/t2+E2bRMHQZyjY3jNOivluD27qPn39L7H2cAVZHxcKx0TXjPKrY5elE+i0r3BxjDXA3Dm+nPK2vhaSKRxYRd7RcX4t9Fmn0hHuvND1AUs/mPvtsRj36pL7e6/hs61PJ/X1FzB8dlTK268oa+OZgfG4Oaff80Q2MuNh+7C/wCi6JxL0MWoOakHIwr6yrZGNz3AD3KzVR4lMu4U8b3bRdzrGzW3tuNumQhbJDZlG1VQ0EjcMcpVW1DTGQOtwlb5LDJuTck+6Raxq/lssMkpZ7F+yLm1208E4sQLXP3lO6aSEtuxwHcEjd8r5jNqryUO+vd1PuhM88C6lfTdR1KGNuSHHo0ZypaPUAsuTklfMP403BJutZoVbuYk+TPVfi1OWNXBO3ccpvTTi4yFi4pfUUzZVtbYkq3xzkS+XXRc2+72ZN3E/BNwbpfFSEuyqtY1wgDYUoovEUgJOCOxS/XifWq29uirqZdg9V88fXsgtH1CSoc9rfLY5rS5rXF15XXAEUYAN3m+B14VUmoneWyNLXNNiHCxaRggg8FbgeU2Ewtz8IdwyqDOLfv5VctSO6wI1LubJeyPOTcoud3pUdLp3SSBrWuecna0EmzRcmw9lTM8I0Onxhkd+p4PurNwbzm/H1V76J7Xlso2BoFm3BvcAg3B7EKuOLJeeBgfokp1zj3+e97WISmuiL7Fxs3oOp9/yR8DHPLzg+Wx0jhe1w0jj7wlxc6S7nGwAx7DgAJKbJTXYNrWA4+q9p6F8g9LcHBP6plR6WZnZ47dPqtiNEDI2AHDs3HPJBv74Q+vit3x8/h8PlxAbdxF9x6NsmsXgv0Am4v0/fRbmCgZG3jgXcep9ygG64wm9vZo62tlx7BN2SE+1v4xc3g17cg/S/fogX6TUwkF4LmX5GbLc6j4kia0E39V9pt6XFvIB65sqNOqPOeAbFpbfvjj70OymloSn1pm0C4sPv7WSoVwmnBb9lo7p3rfhAF7dg2nNxwci4P5LO0GkSwygSNcGknaSDtdt52u4Pul+kh5qVqacAH3UKuvDXWuf3j9FdFGGgvdx+nJKxtXOXvc4EC54yjnHU/k3ymlLGSSPYk/QC/+vkJnS3nfDC5wa0XYx20YLstBtzd1h8qnQpYZC4PftbIwt3gbtjtzXAkDkem3ynENHTQESOqBK5h3Mjja4bnNy3c48C4F06KjSNIfM3c8FjLhocWON3u444bfl3AusH4tqPLlEQaS8+naOdxdtDfrfC2p12p3B5nfcC3Itb/xtb8F8+1LUbalHUPaZGxSRve0Wu7a/c4Dpfn5Q5KaWz1T4erJf4kQsk22c/e5pc5rWxtc6V9h9oBrHH3t7rW6Z40a7UKJkH8Sxr5PLmbUkEvDiGskbbi+51x0sEp0ek0umnE9PX1zHMuWMZA0StDmlpb5j2ljsEjiyU+NfEstXVRzM3s8hobC55a6X0uL/MeQNu7ceALCwVJC3XV2k6zJ/FBtTE+aGUmFznNeS1jpQ3z4X8BzSy98iwcOuNP4Tiis+KWplhnLnx/+24QODXFtnv6h1r5sBfqsPpHi7UaaJsMFVIyNt9rLRuDbkk2L2k8knnqm9L421Zx/+bJb/wAYP/wmkC0/1qjkp3mOVu1w4NjtcOjmO6hI5aNslha7nEAfUmwRldq9TUNaKmZ0u25bfYLX5+yB2C8oNL84C1RBCb5817mEf8gdtj8G6PG+xd4s8KtpJGNEgkDtwJDXM2yRu2yMs7JAJFndQUuoYHU0sVRHtDw4mPcA4en0klpFiDcj4PFk98c6p58kUYmdOKdhZ578GV7nXe4D+0WaBfOCbm91Cj02kqYYd9a2mmia6ORskbnMe0zSSMexzetpbEH+370s9PL4SVmgmSE1DLvldUeW6GNhJG9hkY9oaOpbILAdAtNL4Vko4N0h9bSzzo9rmiMSN3R7ZDiTgh23AOMqmu1ZmnReVptXI+WRwdUVAYGN2ta4Mija8HF3uJd7DPZfS61VSw+TJUySRXvskO/N7/add3xdCwZq/wAEwZ3OxZtrn3JsAPfk/BTOloGz72l9i2Nz2i32i0Alv3bj8KrQGU8jJIZpvIcXMfHIWl7CWh7XMeBkfbBB9k7g/h6T1w1PnVFiI/LYWxxlw2l7nO+0bE2HflUzPE9aZ+v8JSCLeN1zsLG7XeprnPaSD3BY3H/JXVXgKWCn8x5PmDY58Wx3pjedrSH8OcHbQWjjcE5k8X1Q4qH3POGn7rjHwhh4sqo8MqX5Nzezsnn7QNkLAlDaVotZA4xxOez+Jja70tN3NA8xoDrXaQQRi2VZU+GHOZUS3kmczYS5o9RMrPNdJJuubAXv1u4ZABRI8XVYBBqX5ycjn2NrgewQL9enLpXec68wtLYtG9oG2xAGMdvdJwZWde9w4va/PQ25/MfeoPjeRcNcQcYBI98hbqDRYqiKF0dRTtLGBskUzvLIfuJeRjIcSTdOtc8QFjoYoalsA3WkMBE8MUdgG2HljPOB05KPGYLUA1kdO5pdd8V5A8WIka9zH2H9vpBH1TU6JLTxRTRynzZNgcxge0xtmjc+P18PBa117YBwl3iGT+NmjtWgyRsDXPq7QsLt7r+WWMsG9bPz6vZNZ/FklJHDS09YZ3g3klj2uiYLbWQRFwO4C5JPs0C3AYDiugZE1rIiS1zWObu+0AWjcD83HwionujB229TbG4Bw4DvweClVbqL5Hh8hLnbbFxt0Hsn0RgnYC2obGS0b2OY4uY4NAda2CMKdOA0yiAdvDr+fBUtI/sIa/0//Vh+Ut0SQOcYXxemRoLXkODmP2lzC139pvnuDdG1xY0NbA9zgwPBlI2l7n4eQ3oLAALtA1epxGJneUwbQyzT6QLAXte1kOQYbaHA2Q7cNDW3ebXIHXA+oTypi2taOdpe2445H+UNo8DWkyea1o/4E7j7bSF7Uao5riWv2NuXP4+oGUPJA/a91On8yKRsLt0u0gRu9O42ztPflfMnMe1zgWOaRjaQQeLEHtlbqp1mpMbfLmf5hcdzdrNrW/02NlQ2jfI4ySuLnkZJtc9Bx2Q5KbOrkl1PQWmnZeSRz4BEx8LmEBrpbFohcBZ2XAWyecojw7BshdeMB0WWvAIc9j35bJ/cWucLHthO9QfI9rWue47CHNHZzfsuHuDbKHg1yp3EOmcLEE4Zxfj7K3Ib7Wzh2beh2SXNBO7kHIPxhZ6soDJLI4SE+Xt2Rm+3a922Rzexv5afxTOlcS9wvaw3YxzyAqpmMjvYh8jha7fssaCHWB6klrUaWXhBqL9sdsW+zbvfB/NZGdvqOy23p+Sfa1N6dwtY4I7fT3ykrI+2FTMnEt3tZJtdsddhIKf6f4nacSC3uuXLWRuq9Y8SNLdsd8/1W4SF8oI4JJXLlpIH2rqJgvlpueCrquP2Xq5PAtCMjueiY07QPb4XLk8LRDx7qhwNupXLlhLpg6+FRuffn8ly5Tp4oqSepRVASvFywGUEtjwmUEvsuXJ4WrhLc3sLDqoDJ6Lly2o0eSdrhUmG/QFcuSHi9sVhwP1QVb93yuXIRiecC6u0eO8zAO4XLlT+A2tRcN9+SgdMrD5v4O+Vy5c9ih3UybWcphoEdmk/vC5csJ630sx149ykdXeSTyxfaDc/8j2/BcuU6aHtDSbW+/P39EayNerk8hb+q3R3usxXEsmx1t937C8XIaHLQ0riW362S7UZ9kbi37Rx/leLk2Z6zG6jPYNaOpufc91FjjbDbj93XLlb+Iv/2Q==" class="irc_mut" width="287" height="160"><br><br><br>پیر من و مراد من، درد من و دوای من! <br><br>فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من! <br><br>از تو، به حق، رسیده ام، ای حق حقگذار من! <br><br>شکر ترا، ستاده ام، شمس من و خدای من! <br><br>عیسی ی مرده زنده کرد، دید، فنای خویشتن! <br><br>زنده ی جاودان تویی، شمس من و خدای من! <br><br>کعبه ی من، کنشت من! دوزخ من، بهشت من!<br><br>مونس روزگار من، شمس من و خدای من! <br><br>نعره ی های و هوی من،از در روم، تا به بلخ! <br><br>اصل، کجا خطا کند، شمس من و خدای من! <br><br>کعبه ی من، کنشت من! دوزخ من، بهشت من!<br><br>مونس روزگار من، شمس من و خدای من! <br><br>شمس من و خدای من! شمس من و خدای من!<br><br><font color="#FF0000">" مولانا "</font><br></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font> text/html 2017-12-26T17:23:00+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد مدرسه ی زندگی http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1222 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">افکار هر انسان <font color="#000099">میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.<br></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000">خود را در محاصره</font> افراد موفق <font color="#000000">قرار دهید! </font></font><br></font></div><div align="center"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1401827109.png" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/el2z_img_20171022_082703_(copy).jpg" alt="" width="475" vspace="0" hspace="0" height="267" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1401827109.png" alt="نایت اسکین" border="0"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/co7_img_20171022_082721_(copy).jpg" alt="" width="475" vspace="0" hspace="0" height="267" border="0" align="bottom"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2017-12-26T17:00:10+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تحلیلی بر تابلو نقاشی "گرنیکا" http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1047 <font size="1" face="Mihan-IransansBold">بر اساس حكایتی مشهور، یك افسر آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم از كارگاه <font color="#FF0000">"پیكاسو"</font> در پاریس دیدن می كرد. وقتی نگاهش به تابلوی <font color="#FF0000">"گورنیكا"</font> افتاد، از "آشوب" نوگرایانه‌ای كه در این نقاشی مشهود بود، یكّه خورد و از پیكاسو پرسید: "این كار شماست؟" <br>پیكاسو آرام جواب داد: "نه، كار شماست" . . . !<br><br></font><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/74/PicassoGuernica.jpg" class="mw-mmv-final-image jpg mw-mmv-dialog-is-open" alt="PicassoGuernica.jpg" width="579" height="260"></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">تابلو نقاشی "گرنیکا"<br></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br>از چپ به راست، مادری را نشان می دهد که بالای جسد بی جان دختر کودکش، زانو زده و سرش را به آسمان گرفته و دارد درد خودش را فریاد می‌زند. <br>کنار زن، کله ی یک گاو نر است که سمبل فاشیسم و دیکتاتوری ژنرال فرانکو است.<br>پایین تصویر، در سمت چپ، جسد یک سرباز مدافع دیده می شود که هنوز در دست راستش یک شمشیر شکسته گرفته. <br>در وسط تابلو، یک اسب است (سمبل پرولتاریا و زحمتکشان) که یک دست یک نیزه را از بالا با تنش فرو کرده. <br>سمت راست، اسب یک دختر جوان در حال فرار از سمت راست تابلو به طرف سمت چپ تابلو است. <br>در قسمت راست تصویر، یک زنی است که در میا‌‌ن شعله‌های آتش در حال سوختن است و دستهایش را سوی آسمان دراز کرده است.<br><br>نقاشی "گرنیکا" که در کنار نقاشی "دوشیزگان آوینیون" که مهم ترین و مشهورترین نقاشی پابلو پیکاسو میباشد، تجاوز به یک ملت را نشان می دهد. <br><font color="#FF0000">تابلوی گرنیکا در حال حاضر، در موزه ملکه سوفیا در مادرید نگهداری می‌شود و نقاشی بسیار عظیمی است.</font><br><font color="#000099">غیبت رنگ‌ها </font>در این نقاشی،باعث می‌شود حالتی مجازی از یک عکس سیاه و سفید از حادثه‌ای واقعی به ذهن متبادر شود. <br><font color="#FF0000">اهمیت نمادین این نقاشی</font> در حمایت از صلح و نشان‌ دادن چهره کریه جنگ و فاشیسم آن ‌قدر بالاست که یک کپی فرش‌بافی‌شده از گرنیکا بر سردر ورودی سالن شورای امنیت سازمان ملل متحد نصب شده بود. <br>خیلی‌ها معتقدند "گرنیکا" مهم‌ترین اثر پیکاسو و به نوعی بیانیه سیاسی او است. <br>نمادهای مختلفی در این نقاشی دیده می‌شوند و تفسیرهای متفاوتی هم از آنها ارائه شده است؛ از مهم‌ترین این نمادها می‌توان به گاو و اسب اشاره کرد که در فرهنگ اسپانیایی اهمیت زیادی دارند. برخی می‌گویند گاو احتمالا نمادی از پیشروی سریع و خشونت‌بار فاشیسم در آن زمان و اسب هم، نمادی از مردم شهر گرنیکا بوده است. <br>هراس شدید از مرگ و نابودی هم از دیگر نکاتی است که در گرنیکا توجه بیننده را به خود جلب می‌کند.<br>"پابلو پیکاسو" در سال ۱۹۷۳ میلادی درگذشت و دو سال بعد، ژنرال فرانکو که سال‌ها اسپانیا را به وحشت و نابودی کشانده بود، هم از دنیا رفت. <br>پیکاسو علاقه‌ای نداشت که تابلوی گرنیکا در زمان زمامداری فرانکو در اسپانیا به نمایش در بیاید و در نهایت هم تنها پس از مرگ فرانکو بود که تابلوی گرنیکا در اسپانیا ماندگار شد.<br>این تابلو در سال ۱۹۸۱ میلادی و توسط دولت جمهوری اسپانیا به این کشور بازگشت. خیلی‌ از مردم اسپانیا معتقدند که این تابلو منحصر به فرد نباید در موزه باشد؛ بلکه باید در ساختمان پارلمان اسپانیا باشد (یا شاید حتی در پارلمان اتحادیهٔ اروپا در اِستِراسبورگ)، به عنوان یک سمبلی که نمایندگان مجلس دائم به آن بنگرند و مواظب باشند که دوباره فاشیسم چنگال‌هایش را بر قاره اروپا نیفکند. <br>البته یک نسخه از این تابلو نقاشی به صورت فرش دیواری بزرگ در دالان ورودی ساختمان سازمان ملل متّحد در نیویورک آویزان است . . . !<br>&nbsp;وقتی در ۱۱ سپتامبر، پرواز شماره‌ی ۹۳ شرکت هواپیمایی "یونایتد ایرلاینز" و سه هواپیمای دیگر در آسمان ربوده شد، نکته‌ی جالب توجه این بود که جان کلام مکالمات تلفنی مسافرانی که می‌دانستند اندکی بعد خواهند مرد، با نزدیک‌ترین خویشاوندانشان‌ این بود: "دوستت دارم". <br>"مارتین امیس"، بر این نکته‌ی پائولینی‌وار تأکید داشت که آن‌چه در نهایت اهمیت دارد، عشق است: <font color="#FF0000">"عشق، نامی انتزاعی و چیز مبهمی است و با این حال، عشق، یگانه بخشی از وجود ماست که با وارونه شدن جهان و سیاه شدن پرده، سفت و محکم سر جای خود باقی می‌ماند". </font><br>اما این‌جا یک بدگمانی باقی است: آیا این اعتراف نومیدانه به عشق، در عین حال نوعی ظاهرسازی نیست، از همان نوع دغلبازی که وقتی کسی به ناگاه با خطر روبه‌رو یا به مرگ نزدیک می‌شود، ناگهان به خدا رو می‌کند و دست به دعا برمی‌دارد ـ حرکتی فرصت‌طلبانه و ریاکارانه که زاده‌ی ترس و نه اعتقاد راستین است . . . ؟<br><br>نویسنده: <font color="#000099">اسلاوی ژیژک/ برگردان: علی‌رضا پاکنهاد/ نشر نی </font><br><br> </font> text/html 2017-12-26T16:58:06+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد گلی از گلستان http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1221 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/caj_photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۰_۱۲-۲۵-۲۵_(copy).jpg" alt="" width="531" vspace="0" hspace="0" height="300" border="0" align="bottom"></font></div><br><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1376423582.gif" alt="نایت اسکین" border="0"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"></font><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">یكى از بزرگان را در مجلسى، بسیار ستودند و در وصف نیكی‌هاى او زیاده‌روى كردند. او سر برداشت و گفت:<font color="#FF0000"> «من آنم كه خود مى‌دانم! خودم را مى‌شناسم، دیگران از عیوب من بى‌خبرند.»</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است!</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش!</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">طاووس را به نقش و نگارى كه هست خلق</font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> تحسین كنند و او خجل از پاى زشت خویش . . .</font><br><font color="#000066"><br></font><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000066">«سعدی»</font><br></div></div></div> text/html 2017-12-26T16:46:02+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد ریاضیاتی که زیرِ دستان پزشکی جان می‌دهد! http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1220 <div align="center"><img src="http://t-shirtguru.com/product-images/i-love-math-infinity-t-shirt-snorgtees.gif" alt="http://t-shirtguru.com/product-images/i-love-math-infinity-t-shirt-snorgtees.gif" class="transparent" width="310" height="249"></div><div align="center"><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">طبق <font color="#000099">آمار ارائه شده از سوی رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش</font>، درصد ثبت‌نامی‌های دانش‌آموزان در رشته‌های دبیرستانی به این ترتیب است:<br>رشته‌ی ریاضی: <font color="#FF0000">۱۱.۹</font><br>رشته‌ی تجربی: <font color="#FF0000">۳۰.۱</font><br>رشته‌ی انسانی: <font color="#FF0000">۲۳.۵</font><br>رشته‌ی معارف: <font color="#FF0000">۰.۵</font><br>شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای: <font color="#FF0000">۱۷.۰۵</font><br>و شاخه‌ی کار و دانش: <font color="#FF0000">۱۶.۲۵</font><br><br>البته چرایی این موضوع بر کسی پوشیده نیست؛ <font color="#000099">موقعیت کاری بهتر، نگرش اجتماعی و مسائلی از این دست</font> در سوق دادن بیشتر دانش‌آموزان به سمت رشته‌ی علوم تجربی بسیار مؤثر بوده است و بعضاً دانش‌آموزانِ سرشار از استعداد و توان، که میل چندانی هم به رشته‌ی تجربی ندارند و گاه حتی مشاغل مرتبط با آن را درست نمی‌شناسند، با تشویق اولیای مدرسه و البته مشاورین تحصیلی به سوی این رشته سوق داده می‌شوند.<br>پُر واضح است که یکی از دلایلِ مهم این تشویق‌ها و راهنمایی‌ها، <font color="#CC33CC">بُرد تبلیغاتیِ قبولی در رشته‌های پزشکی برای این مدارس است.</font><br>البته ناگفته نماند گاهی دلسوزی‌هایی نظیرِ در نظر گرفتن آینده‌ی شغلیِ دانش‌آموز هم در این مسئله دخیل می‌شود که <font color="#FF0000">البته با توجه به گرایش بسیار زیاد در این سال‌ها، لحاظ کردن آینده‌ی شغلی دیگر توجیهی نخواهد داشت،</font> زیرا برای تضمین آینده‌ی شغلی این تعداد پزشک، پرستار و رادیولوژیست و . . . باید به فکر افزایش بیمار و توسعه‌ی بیمارستان‌ها هم بود(!)<br><br>اما نکته‌ی مهم این‌جاست که کاهش تمایل به رشته‌ی علوم ریاضی و فنی، فارغ از دلایل آن، چه تبعاتی را متوجه آینده‌ی کشور خواهد کرد؟<br>با توجه به این‌که اغلب دانش‌آموزان قوی و مستعد به علت احتمال موفقیت بیشتر، جذب رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی می‌شوند و رشته‌های مهندسی و علوم‌پایه از افراد توانمند خالی می‌شود، <font color="#FF0000">فقدان مهندسین و کارشناسان قوی و متبحر، در سال‌های آتی، مسئله‌ای دور از ذهن نخواهد بود!</font><br>حال آن‌که در مباحث توسعه، از <font color="#009900">علوم پایه</font> با عنوان<font color="#009900"> «علوم مادر» </font>یاد می‌شود و پیشرفت آینده‌ی کشور در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی و سلامت و . . . وابسته به وجود متخصصان خلاق و توانا در حوزه‌های علوم و مهندسی است. بنابراین با کاهش جمعیت مهندسین و کارشناسان علوم‌پایه در آینده، شاهد معضل بزرگی خواهیم بود که این امر لطمات جبران‌ناپذیری به پیشرفت زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور وارد خواهد کرد.<br>امیدواریم بررسی و حل این معضل از چشم مسئولان مربوطه دور نماند و مانند توجه به پدیده‌ی کاهش جمعیت، به تعویق نیفتد.<br>البته جای تأسف است که هنوز هم دانش‌آموزانِ ساعی، در زمان انتخاب رشته درگیر سلایق والدین و مشاوران خود هستند!<br>خانواده‌‌ها و مشاوران تحصیلی، باید به این نتیجه برسند که<font color="#3333FF"> بین منافع جامعه و منافع شخصی هیچ مرزی وجود ندارد.</font> جامعه‌ای پیر که از مشاغلِ خدمات‌محور اشباع شده باشد، قطعاً توان بالندگی و ایجاد رفاه عمومی را نخواهد داشت و از جوامع جوان، تولید‌محور و پویا عقب خواهد ماند.<br><br></font>