وبلاگ تخصصی كلاس ششم فرزانه خرمی راد رشته تحصیلی: دبیری ریاضی http://aghaghiaclass.mihanblog.com 2018-06-24T01:48:17+01:00 text/html 2018-06-23T13:46:44+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اطلاعیه (شروع کلاس های تابستان جهت آمادگی سال تحصیلی 98-97) http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1363 <div><font face="Mihan-IransansBold"> با سلام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کلاس های تابستانه در روزهای<font color="#FF0000"> یکشنبه</font> و <font color="#FF0000">سه شنبه</font> از ساعت <font color="#CC33CC">9</font> الی <font color="#CC33CC">12</font> برگزار می شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: </font>دانش آموزان عزیز لطفا فردا یک دفتر 100 برگ، لوازم تحریر و ابزارهای ریاضی بالاخص خط کش را به همراه داشته باشید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به امید سالی پربار و تلاش مشترک!<br></font></div> text/html 2018-06-23T13:41:30+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اطلاعیه http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1362 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">با سلام</font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">اولیاء عزیز تاریخ تحویل <font color="#FF0000">کارنامه </font>روز <font color="#009900">شنبه <font color="#000000">تاریخ</font> 97/4/9</font> ساعت<font color="#CC33CC"> 10 صبح</font> میباشد.</font></div><div align="center"><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1381496944.gif" alt="نایت اسکین" border="0">&nbsp; <br><div><br></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-06-21T15:35:17+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد یک سال گذشت . . . http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1358 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font color="#000000">ترا می‌سِپُرم که یاورِ پریشانان این جهان باشی </font></font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font color="#000000"> مبادا <br> که چراغی را پیش از دمیدنِ راستی بیالایند.</font></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1326457957.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/kq36_img_20180621_153140_908_(copy).jpg" alt="" width="512" vspace="0" hspace="0" height="384" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/2pu9_img_20180620_181416_(copy).jpg" alt="" width="513" vspace="0" hspace="0" height="289" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/7def_img_20180620_173441_(copy).jpg" alt="" width="512" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/m2s1_img_20180620_184628_(copy).jpg" alt="" width="515" vspace="0" hspace="0" height="288" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/s3t_img_20180621_153210_730_(copy).jpg" alt="" width="515" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/8n8d_img_20180621_191108_810_(copy).jpg" alt="" width="516" vspace="0" hspace="0" height="386" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/r0bb_img_20180621_191306_629_(copy).jpg" alt="" width="518" vspace="0" hspace="0" height="405" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><img src="http://uupload.ir/files/op13_img_20180621_191358_739_(copy).jpg" alt="" width="520" vspace="0" hspace="0" height="389" border="0" align="bottom"></font><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1311166901.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><br></font></div> text/html 2018-06-20T06:02:47+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد باید واقعیت های تلخ را گفت و شنید و به اقدام برخاست . . . http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1355 <br><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><img class="irc_mut" style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSqUvK2sJ4ToHoBx48GhiyLMN58g7lFdqitsEswJRZkcaX0hclqA" alt="Image result for warning" width="223" height="224"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"></font></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000">دانشگاه ما رو به‌ نابودی و خودکشی آرام است </font>و این نظام با انواع <font color="#CC33CC">داروهای مسکن مانند مقالات آی.اس.آی و شرکت در کنگره‌های بین‌المللی </font>خود را تسکین می‌دهد. &nbsp;</font><br></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">چه می توان کرد؟ </font><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">1. شجاعانه اژدهاکشی را تعطیل کنیم. یعنی رشته‌هایی که بیکار (فارغ التحصیل مازاد بر تقاضای بازار کار) تولید می کند را متوقف کنیم.<br>2. دروس دانشگاهی را از <font color="#FF6600">فیلتر کاربردی بودن برای دنیای امروز</font> بگذارنیم. برخی از دروس ما طراحی شده 40 سال پیش هستند.<br>3. در همه رشته های دانشگاهی دروس تجویزی و طراحی را اضافه کنیم: <font color="#33CC00">حل مساله، تفکر خلاق، سیاست گذاری و . . . </font><br>4. <font color="#FF6666">معیار دروغین آی.اس.آی</font> را کنار بگذاریم. <br>5. مسایل خودمان را حل کنیم و نه مسایل دیگران را. مسایل پایان نامه ها باید به تایید بخش خصوصی یا دولتی برسد. <br>6. معیار ارتقای اساتید را مسائل حل شده بگذاریم و نه مقالات چاپ شده!<br>7. معیار استادی را صرف دانش آکادمیک ندانیم،<font color="#3333FF"> اساتید کارکشته تجربی را نیز به رسمیت بشناسیم. </font>صرف کلمه دکتری نشان دهنده دانش نیست. <br>شاید شما با هیچکدام از تجویزهای بالا موافق نباشید. اشکالی ندارد. فقط همین مساله را بپذیریم که<font color="#FF0000"> ایران سرشار از مسئله هاست </font>و در چنین موقعیت خطیری دانشگاه های ما باید بخشی از راه حل باشند و نه خود مساله!<br></font><br><div align="left"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">ناصر فکوهی</font></font></div><div align="left"><br></div> text/html 2018-06-20T05:32:20+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اولین جلسه ی همنشینی با اولیاء (سال تحصیلی 98-97) http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1353 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ffem_photo_2018-06-19_22-30-26_(copy).jpg" alt="" width="531" vspace="0" hspace="0" height="300" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1401827109.png" alt="نایت اسکین" border="0"></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/vf9r_photo_2018-06-19_22-30-33_(copy).jpg" alt="" width="534" vspace="0" hspace="0" height="300" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"></font><br></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">ضمن تشکر از اولیاء عزیزی که قبول دعوت کردند و با احساس مسئولیت هرچه تمامتر به همراه ارائه ی نظرات قابل تأمل، </font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">در سال پیش رو </font> این همنشینی را پرباتر نمودند.<br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">نیک می دانیم که هر تحویل و تغییر سالی باید تغییر و تحولی بزرگ برای ما باشد چه در عرصه زندگی و چه در عرصه تحصیل که خودِ زندگی است، باید تغییرات مهمی در نگرش، اندیشه، گفتار و کردارمان صورت گیرد . . .</font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">امید که دیگرگونه عمل کنیم تا نتایجی متفاوت و بهتر بگیریم.</font></div><div align="left"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">خرّمی راد<br></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font> text/html 2018-06-19T17:59:09+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد همیشه یاد بگیرید و هرگز فارغ التحصیل نشوید! http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1352 <br><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">شب سرودش را خواند؛<br>نوبت پنجره هاست . . . !</font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000066">«سهراب سپهری»</font></font></div><div align="center"><br><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1326457957.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div></div><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/timb_photo_۲۰۱۸-۰۶-۱۹_۱۰-۵۱-۲۸.jpg" alt="" width="555" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom"></div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><br> text/html 2018-06-19T17:37:59+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد سخنی با والدین (10 راهکار برای موفقیت دانش‌آموزان دختر) http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1351 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://52.55.167.220/wp-content/uploads/2015/11/swati-muttu.jpg" alt="Image result for ‫مروارید در صدف‬‎" style="margin-top: 95px;" width="281" height="180"></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><br></font></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">سعی کنید غیبتهای دخترتان را به حداقل برسانید.</font></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">تحقیقات نشان داده است دانش‌آموزی که <font color="#990000">هشت روز در یک ترم</font> غیبت می‌کند نسبت به دانش‌آموزی که کل ترم را سر کلاس می‌رود، <font color="#990000">در پایان دوره‌ی ابتدایی یا دبیرستان، یک سال تحصیلی عقب‌تر خواهد بود. </font>دانش‌آموزانی که بیشترین ساعات حضور در کلاس درس را دارند، دارای بهترین عملکرد تحصیلی می‌باشند.<br><br><font color="#000099">خود را درگیر یادگیری دخترتان کنید.</font><br>همیشه از دختر خود<font color="#009900"> بپرسید که در مدرسه چه چیزی یاد گرفته است، </font>به کدام بخش از درسهای خود علاقه‌ی بیشتری داشته است، چه تکالیفی دارد و چه‌وقت باید تکالیف خود را تحویل دهد. با این کار شما نشان می‌دهید که یادگیری دخترتان برایتان مهم است و علاقه دارید برای کمتر کردن فشار روی او، آنچه را در توانتان است، انجام دهید.<br><br><font color="#000099">بازوی کمکی دخترتان باشید.</font><br><font color="#CC33CC">از طریق صحبت کردن</font> با فرزند خود و مربیان و معلمان او در مدرسه، <font color="#CC33CC">موانعی را که سر راه یادگیری فرزندتان وجود دارند، شناسایی کنید</font> و سعی کنید با ایفا کردن نقش حمایتی خود، این موانع را از مسیر یادگیری دخترتان بردارید.<br><br><font color="#000099">مکان مناسبی را برای انجام تکالیف دخترتان در نظر بگیرید.</font><br>سعی کنید<font color="#993300"> مکان مناسبی را برای انجام تکالیف دختر خود در نظر بگیرید. </font>اهمیت این موضوع برای دانش‌آموزان دختر به مراتب بیشتر از دانش‌آموزان پسر است. بنابراین مکان آرامی را در اختیار دختر خود قرار دهید تا بتواند با تمرکز کافی تکالیفش را انجام دهد. با این کار شما علاوه بر اینکه در انجام تکالیف به دختر خود کمک می‌کنید،<font color="#993300"> به او نشان می‌دهید که برای او و یادگیری‌اش ارزش قائل هستید.<br></font><br><font color="#000099">بدانید در زندگی دخترتان چه می‌گذرد.</font><br>آسیب‌پذیری بیشتر دختران نسبت به پسران در مقابل خطرات محیطی و سایبری، می‌تواند روی یادگیری آنها تأثیر منفی بگذارد. <font color="#FF6666">با دختر خود درباره‌ی دغدغه‌هایش صحبت کنید</font> و اجازه ندهید این دغدغه‌ها باعث افت تحصیلی او شود. همچنین <font color="#FF0000">جدی گرفتن جلسات اولیا و مربیان توسط پدران، مادران و معلمان می‌تواند تنشهای موجود در زندگی دانش‌آموز را به حداقل برساند و باعث شادابی و پویایی تحصیلی وی شود.<br></font><br><font color="#000099">تصویر شخصی دخترتان را ارتقاء بخشید.</font><br><br>موفقیت دختران در مدرسه <font color="#33CC00">به شدت تحت‌تأثیر فرهنگ اجتماعی پیرامون آنها است. </font>دختران برای موفقیت در درسهای خود نیاز دارند که تصویر یک دختر زیبا و باهوش از طرف پدر و مادر به آنها القا شود. <font color="#006600">والدین، به‌ویژه مادران، می‌توانند روی تصویر شخصی فرزند دخترشان تأثیر بسیار زیادی داشته باشند.<br></font><br><font color="#000099">انتظارات خود را مدیریت کنید.</font><br>اگر دختران در زمینه‌ی تحصیلی و همچنین در زمینه‌ی کاری از طرف پدر و مادر تحت فشار قرار گیرند، دچار اضطراب مضاعف می‌شوند و به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسند.<font color="#006600"> <font color="#FF6600">والدین باید آنچه را که برای خودشان اتفاق افتاده کنار بگذارند و آرزوها و جاه‌طلبیهای خود را به دخترشان تحمیل نکنند.</font></font> آنها باید از خود بپرسند:<font color="#00CCCC"> دختر من چه می‌خواهد؟ </font><font color="#33CC00">دختر من چه تواناییهایی دارد؟</font> من به عنوان پدر یا مادر چگونه می‌توانم به او کمک کنم که فرد مفیدی برای خود، خانواده و اجتماع باشد؟ پدر و مادر به جای افرادی که همواره از فرزندشان انتظار بهترین بودن داشته باشند، باید دوستان منتقدی باشند که هر زمان لازم باشد از فرزندشان حمایت یا انتقاد می‌کنند.<br><br><font color="#000099">اعتماد به نفس دخترتان را تقویت کنید.</font><br>دختران معمولاً در مورد تواناییهای خود از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستند و نگران امتحانات و تکالیف‌شان هستند، بنابراین وظیفه‌ی پدر و مادر در <font color="#CC9933">بالا بردن اعتماد به نفس</font> دختران مهم‌تر و حساس‌تر است. ثبت‌نام دختران در <font color="#999900">کلاسهای ورزشی</font> باعث آرامش بیشتر، سلامتی جسمانی ودر نهایت بالا رفتن اعتماد به نفس آنها می‌شود.<br><br><font color="#000099">به دخترتان بیاموزید کنترل یادگیری‌اش را به دست بگیرد.</font><br><font color="#660000">دختران معمولاً در کنترل زندگی تحصیلی‌شان قدرتمند عمل نمی‌کنند </font>اما والدین می‌توانند به آنها یادآوری کنند که با موفقیت در سه زمینه میتوانند یادگیری خود را به درستی کنترل کنند. این سه زمینه عبارتند از:<font color="#FF0000"> تلاش، استراتژی، نگرش</font><br>هرچقدر دانش‌آموز در این سه زمینه موفق‌تر عمل کند، کنترل بیشتری روی یادگیری خود خواهدداشت.<br><font color="#000099"><br>به دخترتان کمک کنید به موفقیت اعتقاد پیداکند.</font><br>دختران معمولاٌ برای موفقیتهایی که درمدرسه به دست می‌آورند،به اندازه‌ی کافی از طرف خانواده تشویق نمی‌شوند. این موضوع باعث میشود که بعدها در محل کارنیز آنها دچار <font color="#009900">"سندروم فریبکاری" </font>شوند <font color="#CC0000">یعنی احساس می‌کند لیاقت موقعیتی را که در آن قرار گرفته‌اند ندارند و با فریب به آن موقعیت رسیده‌اند.</font><br><br></font> text/html 2018-06-18T18:23:51+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اطلاعیه http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1348 <div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://sakhtemanonline.com/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Related image" width="236" height="177"></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">با سلام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">روز <font color="#FF0000">سه شنبه </font>ساعت <font color="#000099">10 الی 11 </font>تمرین نهایی جشن فارغ التحصیلی و تحویل لباس ها میباشد، لطفا رأس ساعت تعیین شده در مدرسه حضور داشته باشید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2018-06-16T19:33:10+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد روش حل سؤالات هوش و استعداد تیزهوشان http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1347 <font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">سوالات&nbsp; چند قانونی:</font><br>نوع خاصی از سوالات استدلال منطقی هستند. البته این سوالات در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان با عنوان سوالات تحلیلی می آید. در این سوالات، یک مساله تشریح می شود که در آن برای رسیدن به یک راه حل مشخص، باید یک سری محدودیتها و قوانین رعایت شود. برای پاسخ به این سوالات، <font color="#CC0000">دانش ریاضی، قدرت تحلیل ذهنی و هوش</font> لازم می‌باشد.<br><br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">مثال:</font> </font>یک کاربر کامپیوتر می خواهد برای رایانه خود یک کلمه عبور (Password) شش کاراکتری با ارقام 1 تا&nbsp; 6 مطابق شکل زیر بسازد. وی در ساخت كلمه عبور، محدودیت های زیر را اعمال کرده است:</font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; از هر عدد، فقط یک بار استفاده شود.</font></li></ul></div><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;حاصل جمع اعداد دو کاراکتر اول و آخر، برابر 7 باشد.</font></li></ul><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;اختلاف اعداد هر دو کاراکترِ کنار هم، بیشتر از 1 باشد.</font></li></ul><font size="1" face="Mihan-IransansBold">اگر 635، عدد سه رقمی باشد که در کلمه عبور ظاهر شود، چه عدد دو رقمی، نیز می‌تواند در کلمه عبور ظاهر شود؟<br>الف)42&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب</font><font size="1" face="Mihan-IransansBold">)14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ج) 41&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; د) 12<br><br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF">پاسخ:</font> گزینه 3 صحیح است.</font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">در شكل‌های زیر، حالتهای مختلفی كه عدد دورقمی می تواند در كلمه عبور قرار گیرد، نشان داده شده است. روشن است كه با توجه به استفاده از ارقام 3، 5 و 6 در عدد 2 رقمی تنها از اعداد 1، 2 و 4 میتوان استفاده كرد.</font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br>با توجه به این محدودیت كه جمع ارقام اول و آخر باید برابر 7 باشد و اختلاف اعداد هر دو كاراكتر كنار هم، بیشتر از 1 باشد، هیچ حالتی ممكن نیست.<br><br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">پس كلاً 2 حالت وجود دارد. عدد دو رقمی یا برابر 24 است و یا برابر 41.</font></div><div align="center"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1343725587.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">سوالات درک مطلب: </font><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">در این سوالات، </font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#990000">توانایی افراد، در درک، تجزیه و تحلیل و به کار بردن اطلاعات و مفاهیمی که در متن آمده،</font> </font><font size="1" face="Mihan-IransansBold">سنجیده می شود. به بیان دیگر طراحان سؤال، درصدد هستند تا بدانند شما از پس مهارتهای زیر برمی آیید یا نه:<br>فهمیدن منظور اصلی متن<br>نتیجه گیری منطقی از متن<br>یافتن اطلاعاتی خاص در متن<br>تسلط در انتخاب عنوان برای متن و&nbsp; . . .<br><br>البته مهم این است که شما بتوانید همه این کارها با سرعت انجام دهید. <font color="#FF0000">سرعت عمل کلید موفقیت شما در این نوع سؤالات است. </font>در این سؤالات یک متن نسبتاً بلند آورده می شود و سپس درباره محتوای متن چند پرسش مطرح می گردد.<br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;به عنوان مثال در این سوالات از شما خواسته می شود نتیجه‌گیری خود را از متن بیان کنید یا عنوانی برای متن انتخاب کنید. این سوالات حساسیت خاصی دارند. چرا که معمولاً یا در صورت وجود وقت کافی جهت مرور دقیق متن می توان به عمده سوالات آن پاسخ داد و یا با محدودیت زمان مواجه بوده و نمی توان به هیچ کدام از سؤالات متن پاسخ داد.</font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000">مثال: </font>مدیر پرسنلی(استراسبورگ): همانطور که می دانید شرکت مادر ما را مطلع کرده که به زودی باید یه پاریس نقل مکان کنیم. ولی متأسفانه کارکنان در استراسبورگ راجع به این موضوع خیلی خوشحال نیستند. اولاً، ما اخیراً کار یک ساختمان اداره مرکزی خودمان را با هزینه 25 میلیون فرانک کامل کرده ایم. ولی چیزی که از نظر کارکنان مهمتر است، مربوط به زندگی شخصیشان است. هیچکس به خاطر هزینه های بالاتر و مشکلات شهرهای بزرگ مایل نیست به پاریس نقل مکان کند.<br>مدیر پرسنلی(انکر): من مشکل شما را درک می کنم، ولی اکثر کارکنان ما به وضوح عقیده ای برعکس دارند. چون هم اکنون مقر ما در پاریس است. ولی شاید ما بتوانیم انتخابهای دیگری را پیشنهاد کنیم. به نظر می رسد که دو راه برای حل مشکل وجود دارد. یک راه این است که همانطور که پیشنهاد شده همه چیز را به پاریس منتقل کنیم، ولی همانطور که گفته شد، این کار پرهزینه خواهد بود و مشکلات پرسنلی ایجاد می کند. امکان دیگر جدا کردن&nbsp; برخی از 100 وظیفه اداره مرکزیرو انتقال آنها به مکانهای مختلف است. به طور مثال، بخش فنی و بخش توزیع، می تواند به سادگی در استراسبورگ قرار داده شود و بخش های فروش، بازاریابی و اداری در پاریس باشد. وظایف پرسنل نیز می تواند بین دو مکان تقسیم شود.<br><br>1.&nbsp; از نقطه نظر کارکنان استراسبورگ، چرا انتقال به پاریس مطلوب نیست؟<br>الف) برای اینکه کار کردن در ساختمان جدید شرکت بسیار لذت بخش است.<br>ب) عده ای از آنها مجبور خواهند شد کار خود را از دست بدهند.<br>ج) به دلایل مختلف زندگی شخصی شان با مشکل روبرو می شود.<br>د) در عجبند که چرا شرکت هزینه سنگین انتقال کارکنان به پاریس را تقبل نموده است.<br><br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF">پاسخ:</font> گزینه ج صحیح است.</font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">2. مدیر پرسنلی(انکر) چه پیشنهادی برای حل مساله می کند؟<br>الف) شرکت اجازه دهد که هر یک از کارکنان که مایل است در جستجوی شغلی دیگر برآید.<br>ب) امور اداره مرکزی تقسیم شود و برای هر یک محل به خصوصی در نظر گرفته شود.<br>ج) کلیه کارکنان استراسبورگ به پاریس منتقل شوند.<br>د) امور پرسنلی در استراسبورگ بماند ولی امور فنی و توزیع به پاریس منتقل گردد.<br><br><font color="#3333FF">پاسخ:</font> گزینه 2 صحیح است.<br><br><font color="#CC33CC">توجه: </font>پیشنهاد می شود دانش آموزان به منظور مدیریت زمان این سوالات <font color="#FF0000">در انتهای آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پاسخ داده شود.<br></font><br></font> text/html 2018-06-13T14:28:04+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد روش حل سؤالات هوش و استعداد تیزهوشان http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1346 <div align="center"><img class="irc_mi" src="https://www.internorm.fr/wp-content/uploads/2013/04/ask-question-3-049ac6f2a4e25267fa670b61ee734100.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 0px;" width="348" height="296"></div><div align="center"><br></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">امسال برخلاف سالهای گذشته، آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه ششم به صورت هوش و استعداد می باشد. این آزمون دارای بخش های مختلفی است که هر یک ابعادی از شخصیت فرد را می سنجد.<font color="#FF0000"> در این آزمون <font color="#990000">هوش،</font> <font color="#33CC00">سرعت عمل،</font> <font color="#FF6600">تسلط داوطلب بر مبنای ریاضیات</font> و نیز <font color="#CC33CC">قدرت درک و تحلیل متون پیچیده و طولانی</font> مورد ارزیابی قرار می گیرد. </font>بخش های مختلف این آزمون عبارتند از:<br><font color="#000099">استدلال منطقی: </font>این سرفصل مباحثی مانند تجزیه و تحلیل یک متن، بررسی گزاره های شرطی و منطقی را شامل می شود. در این بخش از داوطلب خواسته می شود تا به تحلیل یک متن چند خطی بپردازد و سپس به سؤالی که در رابطه با متن پرسیده شده پاسخ دهد. سؤالات استدلال منطقی معمولاً از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و پاسخ به آنها مستلزم قدرت ذهنی بالا و آشنایی با تکنیک‌های حل سوالات متعدد است.<br><br><font color="#000099">کفایت داده: </font>سؤالاتی است که ماهیت ریاضی و منطق را تواماً دارد، و هدف از آن سنجش توانایی تعریف یک مسئله قابل حل می باشد.<br><br><font color="#000099">درک مطلب:</font> روش ها و تکنیکهای مطالعه متون بلند تخصصی را شامل می شود.<br><br><br><font color="#CC33CC"><br>سؤالات منطقی:</font><br>در این سؤالات، معمولاً یک متن کوتاه آورده می شود و سپس درباره محتوای متن یک پرسش مطرح می گردد. به عنوان مثال این پرسش از شما می خواهد نتیجه‌گیری خود را از متن بیان کنید یا ساختار متن را تقویت یا تضعیف نمایید.<br>همچنین توانایی شما در درک ساختار استدلالل درست و تشخیص استدلال نادرست (مغالطه) سنجیده می شود. برای پاسخگویی به سؤالات این آزمون لازم است موقعیتی را كه در هر سؤال مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را كه فكر می كنید پاسخ مناسبتری است، انتخاب كنید. پاسخ به این سؤالات نیاز به تخصص و اطلاعات زیادی ندارد، بلکه باید صورت هر سوال را به دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های مطرح شده در سوال و نتایجی كه بیان شده و یا بیان نشده، ولی قابل استنتاج است، پاسخی را كه صحیح تر به نظر می رسد انتخاب كنید.<br>سوالات منطقی قدری پیچیده و مبهم بوده و پاسخ گویی به آنها به دقت، تمرکز و زمان قابل توجه نیاز دارد. برای آشنایی بیشتر با سوالات منطقی به مثال های زیر توجه نمایید:<br><font color="#FF0000">مثال 1:</font><br>&nbsp;كتابخانه مركزی باید كاملاً بازسازی شود تا بتواند ضوابط آیین نامه های جدید ساختمانی را كه توسط شورای شهر به تصویب رسیده است، برآورده سازد. برای نمونه سیستم الكتریكی ساختمان مناسب نیست و در نتیجه روشنایی مجموعه گاه به گاه دچار اختلال می شود. بعلاوه تعداد كمی خروجی اضطراری وجود دارد و حتی برخی از آنها قابل استفاده نیستند.<br>استدلال نویسنده ی متن فوق بر کدام فرض زیر استوار است؟<br>1) کتابخانه ی مرکزی شهر از جایگاه خاصی در میان همه کتابخانه های شهر برخوردار است.<br>2) رعایت ضوابط آیین نامه های جدید ساختمانی نه تنها برای ساختمانهایی که از هم اکنون ساخته می شوند، بلکه برای ساختمانهای قدیمی نیز لازم الاجراست.<br>3) آیین نامه های جدید ساختمانی بسیار سختگیرانه است.<br>4) در آیین‌نامه‌های قدیمی ساختمانی وجود تعداد كافی خروجی اضطراری ضروری دانسته شده است.<br><br><font color="#3333FF">پاسخ: </font>گزینه 2 صحیح است.<br><br><font color="#FF0000">مثال 2:</font><br>اصولاً كارآفرین كسی است كه كسب و كار كوچكی را راه اندازی و مدیریت نماید، اما صرف راه اندازی و اداره یك كسب و كار كوچك – یا حتی بزرگ – فرد را به كارآفرین تبدیل نمی كند. كارآفرین حقیقی در كسب و كارش محصولات جدید خلق میكند و راههای جدیدی برای ارائه خدمات عرضه می كند.<br>كدام یك از گزینه های زیر را می توان بهتر از سایر گزینه‌ها از متن بالا برداشت کرد؟<br>1) صاحب یك كسب و كار بزرگ می تواند یك كارآفرین باشد.<br>2) فردی كه یك بنگاه اقتصادی را متحول کند، كارآفرین است.<br>3) افراد كارآفرین اقدام به راه اندازی و اداره كسب و كار كوچك نمی كنند.<br>4) افراد كارآفرین مهمترین نقش را در اقتصاد یك كشور بر عهده دارند.<br><br><font color="#3333FF">پاسخ: </font>گزینه 1 صحیح است.<br>مطابق متن شرایط لازم برای كارآفرین شدن شامل 3 مورد است:‌<br>1. راه‌اندازی یك كسب و كار<br>2. اداره ی آن كسب و كار<br>3ـ خلق محصولات جدید و عرضه راههای جدید ارائه خدمات<br>لذا صاحب یك كسب و كار بزرگ می تواند یك كارآفرین باشد (در صورتی كه شرط 2 و 3 را نیز داشته باشد).<br></font> text/html 2018-06-11T05:10:41+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اطلاعیه http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1342 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;انتهای بعضی فکرهایت <font color="#3333FF">" نقطه"</font> بگذار که بدانی <font color="#3333FF">باید همانجا تمامشان کنی.</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">بین بعضی حرفهایت <font color="#FF6600">"کاما"</font> بگذار که بدانی<font color="#FF6600"> باید با کمی تأمل ادایشان کنی .</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">پس از بعضی رفتارهایت هم<font color="#009900"> "علامت تعجب" </font>و آخر برخی عادت هایت نیز <font color="#CC33CC">"علامت سوال" </font>بگذار .</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000">تا فرصت ویرایش هست . . . خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن . . .</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">حتی بعضی از عقایدت را حذف کن . . . اما بعضی را پر رنگ . . .</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">روز خوب به تو شادی میدهد،</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600">&nbsp;روز بد به تو تجربه،</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#990000">&nbsp;و بدترین روز به تو درس میدهد . . . !</font></font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست . . .</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">تولد . . . کودکی . . . جوانی . . . پیری و دیگر هیچ . . .</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold">تنها زمانی صبور خواهی شد که <font color="#33CC00">صبر</font> را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#663333">آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،</font><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">&nbsp;حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است . . . !</font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><br><font color="#000000">دانش آموزان عزیزم سلام</font></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">همونطور که می دونید <font color="#000099">آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره اول تیزهوشان</font> <font color="#FF0000">۵ مرداد</font> برگزار میشه و </font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">در دو بخش تستی و تشریحی برگزار میشه. <br></font></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#993300">بخش تستی</font> مربوط به <font color="#3333FF">سنجش هوش</font> است و هر سوال بین 6 تا 7 گزینه خواهد داشت. <br>آزمون دارای <font color="#993300">بخش تشریحی</font> نیز خواهد بود که احتمالا به<font color="#3333FF"> استعداد تحصیلی</font> خواهد پرداخت. <br></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">فکر میکنم استراحت کافی باشه به خصوص برای شمایی که هدفمندانه به سال ششم ورود کردید و با موفقیت به اتمامش رسوندین!</font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC33CC">هفته ی آینده روزهای<font color="#009900"> یکشنبه و سه شنبه</font> کلاس هاتون برگزار میشه، از ساعت 9 الی 12 . </font><br></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#000000"><br></font></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#000000">تأکید می کنم <font color="#990000"><font color="#FF0000">برای شرکت در کلاس ها هیچ اجباری وجود نداره،</font> </font>هر دانش آموزی که علاقه مند و راغبه برای رسیدن به هدفش میتونه حضور داشته باشه وگرنه حضور فیزیکی، وقت تلف کردن و دلتنگی ها فقط باعث کندی روند یادگیریمون میشه!<font color="#FF6600"> پس تصمیم بگیرید، همه ی جوانب رو بسنجید و در نهایت انتخاب کنید.</font></font></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><br></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">برنامه های پیش رو:</font></div><div align="right"><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">مرور مجدد آزمون های ماخ (همه رو جمع آوری کنید و همراه خودتون بیارید.)<br></font></li></ul></div><div align="right"><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">مرور مجدد کتاب هوش و خلاقیت و استدلال <br></font></li></ul></div><div align="right"><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#000000">مرور مجدد کتاب استعداد تحلیلی انتشارات مهر و ماه</font></font></li></ul><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><br></font></div><div align="right"><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#FF0000">تکالیف روز یکشنبه:</font></font></div></div><div align="right"><ul><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">حل و بررسی سؤالات ریاضی و استعداد تحلیلی آزمون اول ماخ</font></li><li><font size="1" face="Mihan-IransansBold">حل و بررسی سؤالات مسائل مقدماتی از کتاب هوش و خلاقیت و استدلال فسمت اول و دوم (یعنی سؤالات 1 تا 52)</font></li></ul><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">هر دانش آموزی که تصمیم داره تو آزمون ورودی مدارس سمپاد شرکت کنه و موفق بشه، شرط حضورش ارائه ی بی کم و کاست تکالیفه، چون حتما یه آزمون 10 سؤالی میگیرم از همین منابع!</font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">به تواناییهاتون ایمان دارم و میدونم که مثل همیشه موفقین.</font></div><div align="left"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">خرّمی راد<br></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-06-11T05:03:07+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد چهار درمان جادویی معلم از نگاه کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1341 <div align="center"><img alt="کلاس درس شفیعی کدکنی,اخبار فرهنگی,خبرهای فرهنگی,کتاب و ادبیات" src="http://media.sarpoosh.com/images/9612/96-12-c13-874.jpg" style="max-width: 600px;" title="کلاس درس شفیعی کدکنی" width="392" height="228"></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">درمان اول:&nbsp;<font color="#FF0000"> یاد بدهد بدانند. </font></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC33CC">جادوی افزودن بینش، </font>دانش و آگاهی خردسالان امروز که بزرگسالان فردا هستند.<br><br>درمان دوم: <font color="#FF0000">یاد بدهد دانسته‌ها را به کار گیرند.</font><br><font color="#CC33CC">&nbsp;جادوی انتخاب کار و حرفه‌ی درخور،</font> بر اساس توانمندی‌های فردی که متضمن زندگی بی‌دغدغه‌ی فرداست.<br><br>&nbsp;درمان سوم: <font color="#FF0000">یاد بدهد زندگی کنند.</font><br><font color="#CC33CC">&nbsp;جادوی زیستنی پاک، </font>بی‌آلایش و سرشار از رضایت و موفقیت و بالندگی.<br><br>درمان چهارم: یاد بدهد باهم زندگی کنند.<br><font color="#CC33CC">جادوی همزیستی سالم، </font>بهنجار، مسالمت‌آمیز، آبرومند، نشاط‌انگیز و فرح‌بخش.<br><br><br></font> text/html 2018-06-09T15:50:10+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد دلتنگی http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1340 <div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">سکوت، جنس های مختلفی دارد. بیصدایی نیست! صدایی است که شنیده نمیشود!</font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> نوایی است که به گوش نمیرسد . . . <br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">سکوت پر از صداست، صدایی که یا ما با آن همدل میشویم و یا نمیشویم. <font color="#FF0000">سکوتِ عکس از همین جنس است،</font> <font color="#009900">از جنس موسیقی.</font> با این تفاوت که برای شنیدن موسیقی چه بخواهیم و چه نخواهیم باید زمانی طی شود <font color="#000099">ولی عکس یک دفعه به ما هجوم می آورد، موسیقی است که یکباره شنیده میشود<font color="#000000">.</font></font></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><font color="#000000"><br></font></font></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><font color="#000000"><img src="http://uupload.ir/files/164w_445517081_92262_(copy).jpg" alt="" width="611" vspace="0" hspace="0" height="344" border="0" align="bottom"></font></font></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2018-06-09T15:34:05+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تبریک http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1339 <div align="center"> <font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن!</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">تبریک به دانش آموزان کوشا و پرتلاشم برای موفقیت در<font color="#CC33CC"> </font></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><span class="st"><span dir="rtl">دهمین دورهٔ جشنوارهٔ بین‌المللی ریاضیات کانگورو </span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">هلیا بردبار و سونیا شانه چیان</font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold"><img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/04/www.roozgozar.com-2182.gif" border="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/jice_435810504_325407_(copy).jpg" alt="" width="435" vspace="0" hspace="0" height="326" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/04/www.roozgozar.com-2182.gif" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ciu1_438319781_173384_(copy).jpg" alt="" width="434" vspace="0" hspace="0" height="324" border="0" align="bottom"><font face="Mihan-IransansBold"> </font></div> text/html 2018-06-08T08:21:48+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اطلاعیه http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1337 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"> </font><img class="irc_mi" src="http://khorasannotary.ir/wp-content/uploads/2016/05/454596_1ncVMOZl-1.jpg" alt="Image result for ‫اطلاعیه‬‎" style="margin-top: 0px;" width="217" height="246"></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، نحوه ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را اعلام کرد.<br>به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای، شرایط ثبت نام دانش آموزان داوطلب تحصیل در پایه هفتم دبیرستان های استعدادهای درخشان سال 98-97&nbsp; را اعلام کرد.<br><br>براین اساس؛ به منظور انتخاب دانش آموزان واجدشرایط، فرآیند سنجش هوش داوطلبان همزمان در سراسر کشور در تاریخ <font color="#CC33CC">5 مردادماه 97 </font>انجام می شود واسامی پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریورماه اعلام می شود، بنابراین متقاضیان می توانند از تاریخ&nbsp; 19 لغایت 24 خردادماه برای ثبت نام به آدرس <font color="#FF0000">hoosh.medu.ir</font> مراجعه کنند.<br><br>براساس این گزارش؛ در راستای سیاست های جدید آموزش و پرورش، دانش آموزان برای موفقیت در این فرآیند هیچ نیازی به مطالعه منابع درسی و یا غیردرسی و یا شرکت در کلاس های تقویتی ندارند، بنابراین خانواده ها از هزینه­ کردن منابع خود دراین زمینه اجتناب کنند.<br><br>شایان ذکر است؛ چنانچه دانش آموزی قبلاً در مدارس غیردولتی ثبت نام شده باشد در صورت پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان، انتقال وی&nbsp; برای خانواده هیچ هزینه ای را در بر نخواهد داشت.<br></font><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="1" face="Mihan-IransansBold">منبع :<font color="#CC0000">مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش</font></font></div><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br><br> </font>